Kommunförbundets, Kevas och Finlands Kommundirektörer rf:s enkät om kommundirektörernas arbetshälsa 2022 har öppnats

Kommunförbundet har skickat en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa till alla kommun- och stadsdirektörer i Finland. Det är fråga om Kommunförbundets och Kevas enkät som genomförts med 2–3 års mellanrum sedan 2007. Senast genomfördes enkäten i slutet av 2020.

Enkäten kan besvaras i maj–juni 2022 och resultaten offentliggörs på Kommundirektörsdagarna i augusti.

Enkäten för år 2022 omfattar följande delområden:

• arbetsförmåga och arbetets svårighetsgrad
• hur besluts- och ledningssystemet fungerar
• ledningsgruppsarbete
• direktörsavtal och utvecklingssamtal
• trakasserier och hot
• resurser och ork i arbetet
• aktuella förändringar och karriärutsikter.

Resultaten från enkäten ger värdefull information om läget och utvecklingen för de finländska kommundirektörernas arbetshälsa. På basis av resultaten planeras i samarbete med Keva och Finlands Kommundirektörer rf vilka metoder man kan använda för att stöda kommundirektörernas arbetshälsa.