Kun osakkeet siirtyvät, henkilöstön lisäeläke-etuudet tulee säilyttää

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Kunnallisessa osakeyhtiössä tehtävät omistusjärjestelyt vaikuttavat myös henkilöstön eläketurvaan. Henkilöstön lakisääteisen lisäeläketurvan osalta tarvitaan tarkkuutta erityisesti silloin, kun aikanaan kilpailuneutraliteettivelvoitteen vuoksi perustettu yhtiö luovuttaa osakkeita edelleen.

Kun aikanaan kuntalain kilpailuneutraliteettivelvoitteen vuoksi yhtiöitetyn osakeyhtiön osakkeet luovutetaan edelleen uudelle omistajalle, laki edellyttää, että tällaisessa tilanteessa henkilöstön lakisääteinen lisäeläketurva tulee säilyttää.

Lisäeläke-etuuden voi turvata henkilöstölle ostamalla lisäeläketurvaa vastaava osuus henkiyhtiöltä. Lisäksi palvelussuhteen tulee lisäeläke-etuuden saamiseksi jatkua osakeyhtiössä yhdenjaksoisesti aina henkilökohtaiseen eläkeikään asti.

Toinen vaihtoehto on selvittää, säilyykö yhtiön mahdollisuus eläkevakuuttaa henkilöstönsä edelleen Kevassa.

Henkilöstön lisäeläketurvasta huolehdittava

Osakkeiden myynnissä kannattaa siis huomioida, että henkilöstölle kuuluu julkisen alan työeläkelain (JuEL) mukaiset lisäeläke-etuudet tietyissä tilanteissa myös Keva-jäsenyyden päätyttyä.

Osakeyhtiön henkilöstöllä säilyy JuEL:n mukaiset lisäeläke-etuudet, jos osakeyhtiö on aikanaan yhtiöitetty kilpailuneutraliteettivelvoitteen vuoksi eli kuntalain 150 §:n mukaan.

Työnantajalla on siis velvoite säilyttää lisäeläke-etuudet yhtiöön siirtyneillä työntekijöillä, vaikka Keva-jäsenyys on päättynyt.

Ole etukäteen yhteydessä Kevaan

Eläke-etuuksien huomioiminen ennen osakkeenluovutusta on tärkeää ja edesauttaa katkeamattoman eläketurvan ja eläke-etuuksien hoitamista.

Olethan etukäteen yhteydessä Kevaan, kun suunnittelet yhtiöittämistä, fuusiota tai osakeluovutuksia.

Lisätietoja asiasta saat omalta asiakaspäälliköltäsi ja työnantaja-asiakkaiden neuvonnasta p. 020 614 2438.