Kohti strategista työkykyjohtamista

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Kevassa käynnistettiin vuonna 2018 projekti, jonka tavoitteena on edistää strategista työkykyjohtamista. Projektissa pyritään luomaan työkykyjohtamisen malli, joka kytkeytyy kiinteästi Kevan uuden strategian toteutukseen.

Työeläkevakuuttajien yhteisenä tavoitteena on suomalaisten työurien pidentäminen. Hyvällä työhyvinvoinnin johtamisella ja toimivilla työkyvyn tuen prosesseilla työnantaja voi vaikuttaa työssäolon pidentymisen lisäksi ennakoivasti työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä parantaa mainettaan työnantajana.

Onnistunut työkykyjohtaminen parantaa myös henkilöstön sopeutumista muutostilanteisiin. 

Johtamisen osa  

Kevassa työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen on osa muuta johtamista ja esimiestoimintaa. Lisäksi projektissa korostetaan jokaisen vastuuta omasta työkyvystään ja -hyvinvoinnistaan.  

Kevan henkilöstö vastaa sähköiseen terveyskyselyyn, jonka tulokset jokainen saa henkilökohtaisesti. Tuloksista saadaan myös organisaatiotason tietoja henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista. Kyselyn toteuttaa Kevan työterveyshuollosta vastaava Terveystalo. Terveyskyselyn tulosten perusteella henkilöstöä ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon tuen piiriin.