Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkemaksut vuodelle 2023 - eläkemaksu laskee

Keva Työnantajan ohjeet
Keva Työnantajan ohjeet

Kevan valtuutetut ovat 2.12.2022 päättäneet Kevan jäsenyhteisön maksuosuuksista vuodelle 2023.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kokonaismaksutaso laskee ensi vuonna 0,5 prosenttiyksikköä. Kokonaismaksutaso vuonna 2023 on 27,4 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen palkkasummasta.

- Kuluvan vuoden heikoista sijoitustuotoista huolimatta kunnallisen eläkejärjestelmä rahoitusasema on varsin vahva niin Kevan omien kuin myös ETK:n laskelmien mukaan. Tämän vuoksi on mahdollista alentaa kuntayhteisöjen ja hyvinvointialueiden eläkemaksuja maltillisesti myös ensi vuonna. On hyvä huomata, että jatkossakin sijoitustuottojen merkitys Kevan maksuille on merkittävä ja tuottojen rooli kasvaa tulevaisuudessa. Alennuksen ansiosta kunta-alan ja yksityisen sektorin eläkemaksujen ero kaventuu, sanoo Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut

Vuoden 2023 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,50 prosenttia palkoista sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista. Pelkkää palkkaperusteista eläkemaksua maksavat Kevan jäsenyhteisöistä mm. kuntien omistamat osakeyhtiöt. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2023 työntekijän eläkemaksut 10.11.2022.

Maksuprosentit ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 %
53‒62-vuotiailla 8,65 %
63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmässä arviolta keskimäärin 16,84 prosenttia palkoista.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tasausmaksu

Kevan valtuutetut päättivät myös, että Keva esittää valtiovarainministeriölle kunnilta ja hyvinvointialueilta perittävän tasausmaksun kokonaismääräksi 645 miljoonaa euroa vuonna 2023. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän Kevan esityksestä.

Tasausmaksua maksavat palkkaperusteisen maksun lisäksi kunnat ja hyvinvointialueet, ja se korvaa aikaisemman eläkemenoperusteisen maksun. Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa. Tasausmaksusta noin 55 prosenttia kohdistuu hyvinvointialueille ja noin 45 prosenttia kunnille. Kuntien osuus tasausmaksusta jaetaan kuntien kesken niiden verorahoituksen (ml. valtionosuudet) suhteessa ja hyvinvointialueiden osuus jaetaan niiden valtionrahoituksen suhteessa.

Eläkemaksut valtion eläkejärjestelmässä

Valtiovarainministeriö on 16.11.2022 päättänyt valtion palkkaperusteisen eläkemaksun keskimääräisestä tasosta.

Vuoden 2023 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,84 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,94 prosenttia palkoista sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2023 työntekijän eläkemaksut 10.11.2022 Maksuprosentit ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 %
53‒62-vuotiailla 8,65 %
63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on valtion eläkejärjestelmässä arviolta keskimäärin 17,11 prosenttia palkoista.

Kirkkotyönantajan eläkemaksut

Kirkolliskokous on 10.11.2022 päättänyt evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut vuodelle 2023. Maksut pysyvät vuoden 2022 tasolla.

Seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 prosenttia palkoista ja Kirkon keskusrahaston ja kirkollisen yhdistyksen palkkaperusteinen eläkemaksu on 34,5 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 työntekijän eläkemaksut 10.11.2022. Maksuprosentit ovat:

17‒52-vuotiailla 7,15 %
53‒62-vuotiailla 8,65 %
63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on seurakunnilla arviolta keskimäärin 21,22 prosenttia palkoista.

Kirkolliskokous päätti samalla, että seurakuntien kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 prosenttia vuonna 2022. Kirkko antaa tarkemmat ohjeet eläkerahastomaksun maksamisesta.

Tiedot työnantajan verkkopalvelussa

Keva laskee ja vahvistaa työnantajakohtaiset palkkaperusteiset eläkemaksut. Tiedot vahvistetuista maksuista julkaistaan työnantajan verkkopalvelun eläkemaksut-osiossa joulukuun aikana.
Vuoden 2023 tasausmaksun tiedot julkaistaan kunnille ja hyvinvointialueille työnantajan verkkopalvelussa tammikuussa 2023.

Työnantajan verkkopalvelu

Tietoa eläkemaksuista

Kevan jäsenyhteisöjen maksun rakenne muuttuu vuonna 2023. Kaikki Kevan jäsenyhteisöt maksavat palkkaperusteista eläkemaksua, joka koostuu kaikille jäsenyhteisöille yhtä suuresta työansiopohjaisesta eläkemaksuosuudesta ja jäsenyhteisökohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta.

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat vuodesta 2023 alkaen lisäksi tasausmaksua, joka korvaa aiemmin käytössä olleen eläkemenoperusteisen maksun.

Katso lisätietoa Kevan jäsenyhteisöistä