Kevalle erinomainen tulos sidosryhmä- ja mainetutkimuksesta

Keva
Keva

Kevan sidosryhmät ovat arvioineet Kevan kokonaismaineen erinomaiseksi syksyllä 2020 toteutetussa sidosryhmä- ja mainetutkimuksessa.

Vuonna 2018 toteutettuun vastaavaan tutkimukseen verrattuna Kevan kokonaismaine parani 70 pisteestä 73 pisteeseen. (70 mainepistettä on mainemittauksessa erinomaisen raja. Yksityisen ja julkisen sektorin keskiarvo em. mainetutkimuksessa on 67 mainepistettä.)

Parhaat mainearvosanat Kevan sidosryhmistä antoivat työelämätutkijat (76 pistettä) ja vaatimattomimmat media (69 pistettä). Mainetutkimuksessa arvioiduista eri maineen osa-alueista menestyminen ja asiantuntijuus (80) sekä vastuullisuus (79) saivat parhaat arviot.

Vastuullisuustoiminnan arviossa tapahtui merkittävä 11 mainepisteen parannus. Tunnettavuus ja julkikuva 67 pisteellä on vahvaa hyvää tasoa, joskin se oli mittauksen heikon tulos.

– Kevan sidosryhmä- ja mainetutkimus antaa meille erittäin vahvan pohjan jatkaa sidosryhmäyhteistyön kehittämistä. Saimme runsaasti erilaista palautetta kyselyssä myös avointen vastausten muodossa ja, kun niitä on nyt läpikäyty, niin monissa niissä on hyvin arvokkaita havaintoja ja neuvoja Kevan toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen. Kiitän lämpimästi kaikkia niitä, jotka pystyivät koronavuonna osallistumaan Kevan mainetutkimukseen, sanaa Kevan johtava sidosryhmäasiantuntija Ismo Kainulainen.

Myös Kevan asiakasorganisaatiot arvioivat Kevan maineen erinomaiseksi. Asiakkaiden osalta tutkimuksessa haettiin myös palautetta Kevan tarjoamiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.
Asiakkaiden tyytyväisyys Kevan toimintaan on jatkanut kasvuaan.

– Olemme kehittäneet palvelutarjontaamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Panostamme vahvasti myös aktiiviseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan toimintaympäristön ymmärtämiseen, mikä näkyy asiakastutkimuksen tuloksissa. Keva koetaan aidosti kumppanina asiakkaan arjessa. Olemme tästä todella iloisia ja haluankin kiittää sekä asiakkaitamme että kaikkia asiakas- ja palvelukehitystyötä Kevassa tekeviä ammattilaisia. Yhteistyötä on hyvä jatkaa ja kehittää edelleen näistä lähtökohdista, kommentoi Kevan työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Kevan mainetutkimus toteutettiin kolmatta kertaa vuonna 2020. Vastaava tutkimus on tehty myös vuosina 2016 ja 2018. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kevan maine ja siihen vaikuttavat osatekijät sekä syventää ymmärrystä Kevan sidosryhmien odotuksista ja ajatuksista Kevan toimintaan liittyen. Kaikkiaan tutkimuksessa lähestyttiin noin 4500 Kevan eri sidosryhmän edustajaa, joista lähes 700 vastasi. Tutkimuksen toteutti Kevan tilauksesta Pohjoisranta BWC.

Kevan maine.jpg

Kuva: Kevan mainetutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa. Kevan maine on kehittynyt positiivisesti.