Keva panostaa ennakoivaan mielenterveyden tukemiseen

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Julkisen alan työntekijöiden vanhuuseläkeikä on noussut, mutta kasvava joukko työntekijöitä keskeyttää työuransa ja päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriön takia.

Mielenterveyden merkitys työelämässä on oivallettu organisaatioiden strategiatasolla. Kuitenkin keinot viedä tämä strategia käytäntöön ovat vielä puutteellisia. Työpaikoilta puuttuvat usein sekä toimintamallit että työkalut ennakoida ja reagoida mielenterveyden haasteisiin.

Niin ikään mielenterveyskysymyksiin liittyvä kulttuurinmuutos on vielä kesken. Vanhat sairauskeskeiset toimintamallit ja asenteet nostavat helposti päätään niin työelämässä kuin terveydenhuollon puolellakin. Ongelmat nähdään edelleen pitkälti yksilön ongelmina, vaikka yhteisönäkökulman ymmärrys alkaakin herätä.

Keva tukena mielenterveyttä vahvistavien toimien kehittämisessä

Keva haluaa olla tukena kulttuurinmuutoksessa, missä toimintaa suunnataan lisääntyvästi häiriöiden korjaamisesta kohti vaikuttavia, mielenterveyttä tukevia ja vahvistavia palveluita. Panostamme vahvasti työpaikoille tarjottavan tuen ennakoivaan vahvistamiseen luomalla yhdessä uusia ja hyödyntäen jo olemassa olevia toimintamalleja ja työkaluja.

- Reagoimme etupainotteisesti myös toimintaympäristön suurten muutosten, kuten sote-uudistuksen ja koronapandemian pitkäaikaisvaikutusten haasteisiin julkisella alalla, kertoo Kevan johtajaylilääkäri Tuula Metsä.