Keva myönsi 400 000 euroa työelämän kehittämishankkeille

Keva Työelämä Työkyky
Keva Työelämä Työkyky

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on myöntänyt yhteensä 400 000 euroa työelämän kehittämisrahaa asiakkaidensa työelämähankkeille. Rahoitettavat 16 hanketta valittiin 55 hakijan joukosta. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään jatkossa julkisella sektorilla laajemminkin.

Tänä vuonna kehittämisrahaa kohdistettiin erityisesti hankkeille, joissa pyritään onnistuneella muutosjohtamisella vahvistamaan henkilöstön työkykyä.

- Kevan tavoitteena on tukea asiakkaitaan muutosprosesseissa ja kehityshankkeissa, sanoo Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén. - Autamme samalla työnantajia huolehtimaan sekä esimiesten että henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista, hän lisää.

Työelämän kehittämisraha on tarkoitettu Kevan kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon työnantaja-asiakkaille. Hakemuksia tuli tänä vuonna yhteensä 55 kappaletta. Päätösehdotuksen rahoitettavista hankkeista teki raati, johon kuului Kevan edustajien lisäksi asiantuntijat Työterveyslaitoksesta ja KT Kuntatyönantajista.

- Painotimme rahoitettavien hankkeiden valinnassa niiden innovatiivisuutta ja käytännön hyödynnettävyyttä yksittäistä organisaatiota laajemmin, kertoo Kevan työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

- Edellytämme saajilta aktiivisuutta hyviksi havaittujen toimintamallien levittämisessä julkisella sektorilla laajemminkin ja tuemme sitä myös omalla toiminnallamme, hän lisää.

Esimerkkinä rahoitusta saaneesta hankkeesta Korhonen-Yrjänheikki mainitsee Tampereen hiippakunnan hankkeen, jossa pyritään henkilöstön muutoskyvykkyyden arvioimiseen ja kehittämiseen yksinkertaisen kyselytyökalun avulla.

Tavoite henkilöstön sitoutumisen ja aktivoimisen lisäämisestä näkyi hakemuksissa. Tästä esimerkkinä Korhonen-Yrjänheikki mainitsee Palmia Oy:n ja Tekme Oy:n yhteishankkeen sekä Vantaan kaupungin hankkeen.

Tekme Oy:n ja Palmia Oy:n yhteishankkeen tavoitteena on luoda ja toteuttaa esimiestyöskentelyyn muutosjohtamisen malli, jossa yksilöjohtamisella varmistetaan koko organisaation sitoutuminen ja työkyky organisaation muutoksessa. Vantaan kaupungin hankkeen tavoitteena on puolestaan varmistaa aktiivinen toimijuus ja tulevaisuuden rakentaminen uudistuvassa Vantaassa sitouttamalla koko henkilöstö kehittämistyöhön.

Lisätietoja

varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, puh. 020 614 2204
työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, puh. 040 700 3335

Työelämän kehittämisrahaa saaneet hankkeet

Arkea Oy (10 000 eur): Robotista helpotusta arkeen - Puettavien työtä keventävien robottien (Exoskeleton) kokeilu kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan liitto (50 000 eur): Valmentavalla esimiestyöllä parempaa työhyvinvointia muutoksissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (20 000 eur): Esimiesverstaassa työhyvinvointi nousuun

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (20 000 eur): Työhyvinvoinnin parantaminen kognitiivisen ergonomian keinoin

Joensuun kaupunki/Henkilöstöpalvelut (15 000 eur): Kuuntelemisesta tekoihin

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky (50 000 eur): Työkyvyn turvaaminen masennuspotilaiden keskuudessa työterveyshuollon toiminnallisen integroinnin toimeenpanolla

Kittilän kunta (10 000 eur): Osallisuudesta työhyvinvointia

Lempäälän kunta (20 000 eur): Muutostukipakettimalli ja resilienssin johtaminen työkyvyn ylläpidon väleinä

Mänttä-Vilppulan kaupunki (10 000 eur): Ylä-Pirkanmaan Työhyvinvointiohjelma ”Kunta3 - Yhteisellä kehittämisellä kohti vaikuttavaa ja hyvinvoivaa työtä”

Palmia Oy ja Tekme Oy (50 000 eur): Muutoksen mahdollistajat -hanke

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy (20 000 eur): Esimies valmentajana

Riihimäen kaupunki / Aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut/ Kotihoito (20 000 eur): Kolmen R:n (reiluus, rohkeus ja ripeys) kotihoitokonsepti Riihimäelle

Tampereen hiippakunta, Suomen ev.lut. kirkko (10 000 eur): Resilienssin arviointityökalun rakentaminen ja testaaminen kirkollisten työyhteisöjen käyttöön

Uudenmaan liitto (20 000 eur): Me Taitajat - Metataidoista luottamusta ja rohkeutta muutokseen

Vantaan kaupunki henkilöstökeskus (50 000 eur): Aktiivinen toimijuus ja tulevaisuuden rakentaminen uudistuvassa Vantaassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky (25 000 eur): Muutoskyvykkyyden kehittäminen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä 2018-2019