Keva har beviljat arbetslivsutvecklingspengar på 400 000 euro

Arbetsförmåga Arbetsliv Keva
Arbetsförmåga Arbetsliv Keva

Den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva har beviljat totalt 400 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till sina kunders arbetslivsprojekt. De 16 projekt som beviljades finansiering valdes bland 55 sökande. Resultaten för projekten kommer framöver att ut-nyttjas i större utsträckning i den offentliga sektorn.

I år beviljades arbetslivsutvecklingspengar särskilt till projekt som har som mål att trygga personalens arbetsförmåga genom lyckad förändringsledning.

- Kevas mål är att stödja sina kunder i ändringsprocesserna och utvecklingsprojekten, säger Kevas vice verkställande direktör Tapani Hellstén.

- Samtidigt hjälper vi arbetsgivarna att sörja för såväl chefernas som personalens arbetsförmåga och arbetshälsa, tillägger han.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som är avsedd för Kevas arbetsgivarkunder i kommunsektorn och inom den evangelisk-lutherska kyrkan. I år var antalet ansökningar totalt 55. Ett förslag till beslut om de projekt som finansieras lämnades av ett råd som utöver medlemmar från Keva hade sakkunniga från Arbetshälsoinstitutet och KT Kommunarbetsgivarna.

- Då vi valde de projekt som beviljades finansiering fokuserade vi på att de är innovativa och kan utnyttjas i praktiken i större utsträckning än i en enskild organisation, berättar Kevas direktör för arbetslivstjänster Kati Korhonen-Yrjänheikki.

- Vi förutsätter att de som beviljats finansiering är aktiva och sprider de bästa verksamhetsmodellerna inom den offentliga sektorn också i större utsträckning och vi stöder detta arbete också genom vår egen verksamhet, säger hon.

- Som ett exempel för ett projekt som beviljats finansiering nämner Korhonen-Yrjänheikki Tammerfors stifts projekt som går ut på att bedöma personalens förmåga att ändras och utveckling med ett enkelt enkätverktyg.

- Målet att öka personalens engagemang och aktivering syntes i ansökningarna. Som exempel på detta nämner Korhonen-Yrjänheikki Palmia Ab:s och Tekme Oy:s gemensamma projekt och Vanda stads projekt.

- Tekme Oy:s och Palmia Ab:s projekt har som mål att skapa och genomföra en modell för ändringsledning för chefsarbetet i vilken ledningen av individer ska säkerställa hela organisationens engagemang och arbetsförmåga när organisationen ändras. Målet för Vanda stads projekt är å sin sida att säkerställa aktiv verksamhet och byggande av framtiden i det nya Vanda genom att engagera hela personalen i utvecklingsarbetet.

För ytterligare information:

vice verkställande direktör Tapani Hellstén, tfn 020 614 2204
direktör för arbetslivstjänster Kati Korhonen-Yrjänheikki, tfn 040 700 3335

Följande projekt har beviljats arbetslivsutvecklingspengar:

Arkea Oy (10 000 euro): Robotista helpotusta arkeen - Puettavien työtä keventävien robottien (Exoskeleton) kokeilu kiinteistönhoidon ja kunnossapi-don tehtävissä

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (20 000 euro): Työhyvinvoinnin parantaminen kognitiivisen ergonomian keinoin

Joensuu stad/Personaltjänster (15 000 euro): Kuuntelemisesta tekoihin

Kittilä kommun (10 000 euro): Osallisuudesta työhyvinvointia

Lempäälä kommun (20 000 euro): Muutostukipakettimalli ja resilienssin johtaminen työkyvyn ylläpidon väleinä

Mänttä-Vilppula stad (10 000 euro): Ylä-Pirkanmaan Työhyvinvointiohjelma ”Kunta3 - Yhteisellä kehittämisellä kohti vaikuttavaa ja hyvinvoivaa työtä”

Nylands förbund (20 000 euro): Me Taitajat - Metataidoista luottamusta ja rohkeutta muutokseen

Palmia Ab och Tekme Oy (50 000 euro): Muutoksen mahdollistajat -hanke

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy (20 000 euro): Esimies valmentajana

Riihimäki stad/Tjänster för socialt välbefinnande för vuxna/Hemvård (20 000 euro): Kolmen R:n (reiluus, rohkeus ja ripeys) kotihoitokonsepti Riihimäelle

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (25 000 euro): Muutoskyvykkyyden kehittäminen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä 2018-2019

Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (50 000 euro): Työkyvyn turvaaminen masennuspotilaiden keskuudessa työterveyshuollon toiminnallisen integroinnin toimeenpanolla

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (20 000 euro): Esimiesverstaassa työhyvinvointi nousuun

Södra Österbottens förbund (50 000 euro): Valmentavalla esimiestyöllä parempaa työhyvinvointia muutoksissa

Tammerfors stift, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (10 000 euro): Resilienssin arviointityökalun rakentaminen ja testaaminen kirkollisten työyhteisöjen käyttöön

Vanda stad personalcentralen (50 000 euro): Aktiivinen toimijuus ja tulevaisuuden rakentaminen uudistuvassa Vantaassa