Keva kannustaa yhä useampaa yritystä ympäristöraportointiin

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva on systemaattisesti kasvattanut vaikuttamistaan yritysten ympäristöraportoinnin lisäämiseksi. Osallistumme nyt neljättä kertaa kansainväliseen CDP:n Non-Disclosure Campaign -vaikuttamisprojektiin. Tänä vuonna mukana on jo 168 sijoittajaa, joiden sijoitusvarallisuus on yhteensä 17 000 miljardia dollaria.

Projektin tavoitteena on saada yritykset raportoimaan ympäristövaikutuksistaan CDP:lle ja sitä kautta edistää yhtäältä yritysten omaa ymmärrystä liiketoimintansa riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toisaalta edistää sijoittajien ymmärrystä yrityksistä.

Projektin suosio on kasvanut sijoittajien keskuudessa merkittävästi. Tänä vuonna kampanjassa oli mukana yli 50 % enemmän sijoittajia ja 25 % enemmän yhtiöitä (yhteensä 1321) kuin vuotta aiemmin.

Keva on valinnut vaikuttamisen kohteiksi yrityksiä, joiden liiketoiminnan nähdään olevan eniten sidoksissa ilmastoon, metsiin tai veden käyttöön. Valintakriteereihin kuului myös rikkeiden tarkastelu liittyen veden- tai maankäyttöön tai biodiversiteettiin.

Keva pyysi tänä vuonna raportointia 238 yritykseltä. Raportointipyyntöjä oli yhteensä 270: ilmastoon kohdistui 125 pyyntöä, metsään 17 ja veteen 128 pyyntöä. Kevan vaikuttaminen on laajentunut vähitellen omista omistuksista ja ilmaston kannalta suurimmista saastuttajista myös muihin kuin omistamiimme yhtiöihin ja kohdistuen myös metsiin ja vesivarantoihin.

- Kevan vaikuttaminen on jo vuosien ajan kohdistunut ilmaston lisäksi kestävään veden ja metsän käyttöön. Nykyisin ilmasto painottuu julkisessa keskustelussa, vaikka nämä ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja liittyvät luontopääoman kestävään käyttöön, Kevan vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo toteaa.

Pitkän tähtäimen sijoittajana Keva hyödyntää sijoituskohteiden riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa useita tietolähteitä.

- Riskienhallinnan näkökulmasta keskeistä on ESG-informaation integroiminen sijoitusprosessiin ja päätöksiin. Tämän vuoksi mahdollisimman tarkka ja luotettava tieto ympäristövaikutuksista on edellytys sen käytettävyyteen sijoitusprosesseissa. CDP:n rooli on tässä keskeinen, sillä sen tietokantoja käyttävät omissa analyyseissään myös sijoittajien käyttämät palveluntarjoajat, Keskitalo kertoo.

Aktiivinen omistajuus ja vuoropuhelu mahdollistavat sijoituskohteisiin vaikuttamisen. Keva pyrkii Keskitalon mukaan edistämään sijoituskohteiden raportointia vaikuttamalla niihin suoraan ja epäsuoraan.

- CDP:n mukaan yhtiöt raportoivat yli kaksi kertaa todennäköisemmin ympäristötietojaan, kun sijoittajat sitä aktiivisesti pyysivät. Tämä kertoo vaikuttavasta toiminnasta, Keskitalo sanoo.

CDP:n uutinen aiheesta

Lisätiedot:
Kirsi Keskitalo, vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja, p. 020 614 2082, kirsi.keskitalo@keva.fi