Julkisen alan työolot tutkitaan tänä vuonna

Tutkimukset ja tilastot Työkyky Hyvinvointialueet
Tutkimukset ja tilastot Työkyky Hyvinvointialueet

Miten julkisen alan työntekijät ovat selvinneet koronan aiheuttamista poikkeusajoista? Miten kuntatyöntekijät voivat työssään hyvinvointialueuudistuksen kynnyksellä?

Keva selvittää joka toinen vuosi yhdessä julkisen alan työmarkkinaosapuolten kanssa koko julkisen alan henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia. Tutkimuksessa haastatellaan puhelimitse yhteensä 3500 kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajaa syksyllä 2022. Osa tiedosta kerätään myös sähköisellä kyselyllä.

Julkisen alan työhyvinvointi 2022 -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa julkisen alan eri ammattialojen ja eri ikäisten työhyvinvoinnista ja sitä koskevista muutoksista. Työpaikat voivat hyödyntää tietoa työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Tutkimuksen ovat suunnitelleet Kevan ja julkisen alan työmarkkinaosapuolten asiantuntijat yhdessä. Se toteutetaan jo viidettä kertaa. Kevan tutkimusten toteuttamisessa noudatetaan hyvää tutkimuskäytäntöä.
Tietoa Kevan tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen p. 040 5741 803

Lisätietoa Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksesta ja aiemmat tutkimustulokset