Arbetsförhållandena i den offentliga sektorn undersöks i år

Arbetsförmåga Undersökningar och statistik Välfärdsområden
Arbetsförmåga Undersökningar och statistik Välfärdsområden

Hur har arbetstagarna i den offentliga sektorn klarat sig i undantagssituationen under coronatiden? Hur mår de kommunalt anställda i sitt arbete strax före välfärdsområdesreformen?

Keva undersöker vartannat år tillsammans med arbetsmarknadsparterna i den offentliga sektorn arbetsförhållandena och arbetshälsan för de anställda i hela den offentliga sektorn. I undersökningen intervjuas per telefon totalt 3 500 löntagare i kommunsektorn, hos staten och den evangelisk-lutherska kyrkan hösten 2022. En del av uppgifterna samlas in genom en elektronisk enkät.

Undersökningen Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2022 ger aktuell information om arbetshälsan i olika yrkesgrupper och för arbetstagare i olika åldrar i den offentliga sektorn samt om förändringar i arbetshälsan. Arbetsplatserna kan utnyttja informationen för att utveckla arbetshälsan.

Undersökningen har planerats av sakkunniga på Keva och arbetsmarknadsparterna i den offentliga sektorn. Den genomförs nu redan för femte gången. Kevas undersökningar genomförs med iakttagande av god forskningspraxis.

Information om dataskyddet på Keva och behandlingen av personuppgifter

Resultaten offentliggörs i januari 2023.

Ytterligare information:
Forskningschef Laura Pekkarinen tfn 040 5741 803

Ytterligare information om undersökningen om arbetshälsan i den offentliga sektorn och resultat för tidigare undersökningar (på finska)