Julkisen alan työolot tutkitaan tänä vuonna

Palvelut Työelämä Työkyky
Palvelut Työelämä Työkyky

Kuinka voivat työssään julkisten alojen työntekijät? Miten koronaepidemia on vaikuttanut työoloihin ja työhyvinvointiin? Selvitämme Kevassa joka toinen vuosi yhdessä julkisen alan työmarkkinaosapuolten kanssa koko julkisen alan henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia.

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa eri ammattialoilla toimivien, eri ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnista ja sitä koskevista muutoksista. Tutkimuksessa haastatellaan puhelimitse yhteensä 3000 kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajaa syksyllä 2020.

Työpaikat voivat hyödyntää tietoa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kevassa tietoa hyödynnetään työkykyjohtamisen ja työnantajapalveluiden kehittämisessä.

Tutkimustuloksia vuoden alussa

Julkisen alan työhyvinvointitutkimus toteutetaan nyt neljättä kertaa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan alkuvuonna 2021. Aiempia tutkimustuloksia voi tarkastella ja vertailla esimerkiksi tutkimusvuoden mukaan, ammattialoittain tai ikäryhmittäin Keva tutkii -verkkotyökalun avulla. 

Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen ovat suunnitelleet Kevan ja julkisen alan työmarkkinaosapuolten asiantuntijat yhdessä. Kevan tutkimusten toteuttamisessa noudatetaan hyvää tutkimuskäytäntöä. Tietoa Kevan tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja Kevan tutkimuksista antaa tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen laura.pekkarinen(at)keva.fi.