Arbetsförhållandena i den offentliga sektorn utreds i år

Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster
Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster

Hur mår arbetstagarna i den offentliga sektorn i sitt arbete? Hur har coronaepidemin inverkat på arbetsförhållandena och arbetshälsan? Keva undersöker vartannat år tillsammans med arbetsmarknadsparterna i den offentliga sektorn arbetsförhållandena och arbetshälsan för de anställda i hela den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2020 producerar aktuell information om arbetshälsan och ändringar i den i fråga om arbetstagare i olika yrkesområden och i olika åldersgrupper. I undersökningen intervjuas per telefon totalt 3 000 löntagare i kommunsektorn, hos staten och den evangelisk-lutherska kyrkan på hösten 2020.

Arbetsplatserna kan utnyttja informationen för att utveckla arbetshälsan. På Keva utnyttjas informationen för utvecklingen av arbetsmiljöledning och arbetsgivartjänster.

Forskningsresultat i början av året

Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer genomförs nu för fjärde gången. Resultaten offentliggörs i början av år 2021. De tidigare forskningsresultaten kan granskas och jämföras till exempel enligt år, yrkesområde eller åldersgrupp med hjälp av Kevas undersökningsverktyg (på finska). 

Ytterligare information om undersökningen

Undersökningen har planerats av sakkunniga inom Keva och arbetsmarknadsparterna i den offentliga sektorn. Kevas undersökningar genomförs med iakttagande av god forskningspraxis. Information om dataskyddet på Keva och behandlingen av personuppgifter finns här. 

Ytterligare information om Kevas undersökningar: arbetslivsexpert Laura Pekkarinen laura.pekkarinen(snabel-a)keva.fi.