Valmiuslain perusteella työhön määrättyjen eläkkeensaajien ansiorajat

Eläkkeet Korona
Eläkkeet Korona

Koronavirustilanteen takia eläkkeellä olevia voidaan määrätä valmiuslain perusteella työhön. Näiden töiden vuoksi sallittu eläkkeen ansaintaraja voi ylittyä.

Työkyvyttömyyseläkkeet

Jos työkyvyttömyyseläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai osakuntoutustuella oleva henkilö määrätään valmiuslain perusteella työhön, työmääräyksen vuoksi saaduilla ansioilla ei ole vaikutusta työkyvyttömyyseläkeoikeuteen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen.

Työmääräyksen ajalta työkyvyttömyyseläkkeen ansioraja voi ylittyä, ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa ja eläkkeen maksu jatkuu normaalisti.

Valmiuslain työvelvoitteen lisäksi työnantajalla voi olla tarpeita muihinkin työaikajoustoihin, kuten lisä- tai ylityön teettämiseen erityisesti kriittisillä aloilla, kuten hoitoala. Koronavirustilanteesta ja työnantajan aloitteesta johtuvilla ansioylityksillä ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen maalis-toukokuun aikana. 

Kesäkuun alusta siirrymme normaaliin ansiovalvontaan maksussa olevien eläkkeiden osalta.

Mikäli valmiuslaki mahdollistaa vielä kesälläkin väliaikaisia poikkeuksia sovellettaessa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä, tämä otetaan tarvittaessa huomioon ansiovalvonnassa. Ansiovalvonnan ulkopuolelle jäävien ansionylitysten tulee olla valtioneuvoston asetuksen mukaisesti työnantajan aloitteesta tapahtuvia.

Osa-aikaeläke

Jos olet osa-aikaeläkkeellä, myöskään siinä tapauksessa tästä poikkeustilanteesta aiheutuvilla ansioylityksillä ei ole vaikutusta osa-aikaeläkkeen maksuun tai oikeuteen, jos sallittu ansaintaraja ylittyy poikkeustilanteeseen liittyvästä työmääräyksestä maalis-toukokuun aikana.

Osa-aikaeläkeläisten ansioiden valvonnassa kesää 2020 koskevat samat periaatteet kuin työkyvyttömyyseläkkeitä yllä.

Vanhuuseläke

Jos olet vanhuuseläkkeellä, voit työskennellä aina ilman tulorajoituksia. Työskentely vanhuuseläkkeen aikana ei siis vaikuta eläkkeesi määrään mitenkään. Sinulle kertyy uutta eläkettä työskentelystäsi siihen saakka kunnes täytät 68 vuotta.

 

Tiedotamme mahdollisista muutoksista näillä sivuillamme.