Hyödynnä Kevan kyselyä sote-muutoksen tukena

Palvelut Työkyky Hyvinvointialueet
Palvelut Työkyky Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueille siirtyvä ja kunnissa jatkava henkilöstö on historiallisen suuren muutoksen edessä. Kuinka työnantaja voisi tukea henkilöstöä muutoksen keskellä niin, että työ on sujuvaa, henkilöstö voi hyvin ja palveluiden laatu varmistetaan?

Olemme julkaisseet työnantajille suunnatun kyselyn, jolla kartoitetaan henkilöstön näkemyksiä sote-uudistuksen läpiviennistä. Kysely tuottaa henkilöstöstä muutosprosessin onnistumisen kannalta keskeistä tietoa, johon voidaan vaikuttaa organisaation omalla toiminnalla. Sen avulla voidaan myös suunnitella ja kehittää muutokseen liittyviä tukitoimenpiteitä.

Kysely on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää sekä hyvinvointialueille siirtyvälle että kuntiin jäävälle henkilöstölle. Kysely mahdollistaa myös muutoksen seuraamisen.

Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kysely on myös räätälöitävissä työnantajan oman tarpeen mukaan: valmiista kysymysvaihtoehdoista voi valita omalle organisaatiolle keskeisimmät. Mukaan voi lisätä myös omia kysymyksiä.

Palvelu on kaikkien Kevan työnantaja-asiakkaiden käytettävissä maksutta. Pääset Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun. Kysely löytyy Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.