Historian suurin muutos

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Vuonna 2018 valmisteltiin Kevan strategian uudistamista, ja työeläkevakuuttajan hallitus hyväksyi uuden strategian maaliskuussa 2019. Samaan aikaan pohdittiin myös työeläkejärjestelmien yhdistämistä.

Keva keräsi asiakkaiden odotuksia sekä heidän näkemyksiään työn ja työelämän muutoksista. Ajatuksia ja toiveita kysyttiin myös muilta tärkeimmiltä sidosryhmiltä. Lisäksi tarjottiin kaikille kevalaisille mahdollisuutta miettiä työeläkevakuuttajan tulevaisuutta.

- Koko vuoden kestäneen työn lopputuloksena syntyi Kevan strategia ’Kohti vuotta 2025’, jonka avulla uudistumme entistä asiakasorientoituneemmaksi ja tehokkaammaksi työeläkevakuuttajaksi, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen kertoo.

Visiomme on uudistua yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja olla vuoteen 2025 mennessä paras kumppani työeläketurvassa ja työelämässä.

 

- Meillä vastuullisuus sisältyy mission lisäksi luotettavuus-arvoon: Pidämme annetut lupaukset ja toimimme pitkäjänteisesti. Kannamme vastuumme työstä, asiakkaista, yhteiskunnasta sekä eläkevaroista sukupolvesta toiseen. Meihin luotetaan, ja me luotamme toisiimme.


Missiomme on tarjota vastuullista eläketurvaa ja tukea työelämään.

Työeläkejärjestelmät yhteen?

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön asettaman työryhmä pohti vuonna 2018 Kevan ja koko työeläkealan tulevaisuutta. Työryhmä selvitti, onko mahdollista ja tarkoituksenmukaista yhdistää kunnallinen ja yksityisen sektorin työeläkevakuutusjärjestelmät, millä ehdoilla ja mitä yhdistämisestä seuraisi.

Työryhmä päätyi yksimielisesti siihen, että järjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja perusteltua, ja työryhmä luovutti mietintönsä ministeri Anu Vehviläiselle 19.2.2019.

Kevalla oli edustaja työryhmässä ja sen sihteeristössä. Lausuntokierroksen jälkeen asiasta tuli kirjaus Antti Rinteen johtaman hallituksen ohjelmaan. Tämän jälkeen alkaa uudistuksen yksityiskohtainen valmistelu, jonka jälkeen lakiesitykset käsitellään eduskunnassa.

- Jos laki hyväksytään, seuraa pitkä, tämän hetken arvion mukaan vuoteen 2027 asti kestävä valmisteluvaihe. Muutos edellyttää Kevalta uuden oppimista, entistä syvempää verkostoitumista, digitalisaation hyödyntämistä, asiakaskokemuksen parantamista, sijoitustoiminnan uusia linjauksia ja monia muita toimenpiteitä, Kietäväinen luettelee.

os työeläkejärjestelmien yhdistäminen toteutuu, se merkitsee kilpailun lisääntymistä koko työeläkealalla. Julkisen sektorin työnantajat voivat siinä tapauksessa valita vapaasti työeläkevakuuttajansa. Toisaalta Keva ryhtyy tarjoamaan vaihtoehdon yksityisen sektorin työnantajille.

- Muutos on Kevan historian suurin, ja sitä kohti suuntaamme toteuttamalla uutta strategiaamme.

Eläkkeitä yli 10 miljardia

Kevalla on Suomen suurimpana työeläkevakuuttajana merkittävä vaikutus ja vastuu, sillä se huolehtii noin 535 000 kunta-alalta sekä 275 000 valtiolta, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan palveluksesta eläkkeelle jääneen työeläkkeistä. Viime vuonna maksettujen eläkkeiden yhteissumma oli yli 10 miljardia euroa.

Tulevaisuuden eläkkeiden maksamiseen kerätty rahasto on Suomen suurin, vuoden 2018 lopussa sen arvo oli yli 50 miljardia euroa.

- Kehitämme työelämää yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tarjoamme ammatillista kuntoutusta, jotta yhä useammalle löytyy terveydentilaan sopivaa työtä ja he pystyvät olemaan töissä yhä pidempään, Timo Kietäväinen summaa Kevan vastuullisuuden kulmakiviä.