Elinaikakerroin vuodelle 2018

Eläkkeet
Eläkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2018. Elinaikakerroin on 0,96102.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 3,898 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Elinaikakerroin sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää eläkkeitä.

Alkava vanhuuseläke kerrotaan elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä vanhuuseläkkeelle siirrytään. Eläkkeellä kerroin pysyy koko sen ajan samana.

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ja sitä on sovellettu vuodesta 2010 alkaen. Elinaikakertoimen vaikutusta voi lieventää työskentelemällä pidempään.

Voit lukea sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen täältä.