Livslängdskoefficienten för 2018

Keva Pensioner
Keva Pensioner

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2018. Livslängdskoefficienten är 0,96102.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner som börjar betalas 2018 eller därefter med 3,898 procent för personer som är födda 1956. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner som beviljas 2018, med undantag av den andel för pension för återstående tid som ingår i dem på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas.

Livslängdskoefficienten anpassar pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensioner som börjar betalas i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten pensionerna.

Ålderspensionen multipliceras med livslängdskoefficienten oavsett i vilken ålder man går i ålderspension. På pension ändras koefficienten inte.
Livslängdskoefficientens inverkan kan minskas genom att man arbetar längre.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets meddelande.