Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2023

Eläkkeet
Eläkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2023. Elinaikakerroin on 0,94419. Elinaikakerroin vaikuttaa työeläkkeisiin.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1961 syntyneiden vuonna 2023 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 5,581 prosenttia.

Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2023 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa vuonna 2023 myönnettäviin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Mikä elinaikakerroin on?

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu.

Jos keskimääräinen elinikä Suomessa jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää eläkkeitä.

Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä pidempään.