Livslängdskoefficienten har fastställts för 2023

Pensioner
Pensioner

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2023. Livslängdskoefficienten är 0,94419. Livslängdskoefficienten inverkar på arbetspensionerna.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner som börjar betalas 2023 eller därefter med 5,581 procent för personer som är födda 1961.

Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner som beviljas på grundval av arbetsoförmåga som börjar 2023, med undantag av pensionsdelen för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas.

Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner som beviljas 2023.

Vad är livslängdskoefficienten?

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensioner som börjar betalas.

Om den genomsnittliga livslängden i Finland fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten pensionerna.

Avsikten är att arbetstagare kompenserar livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet.