Eläkehakemukset käsiteltiin vuonna 2018 nopeasti

Eläkkeet
Eläkkeet

Eläkkeet käsiteltiin Kevassa kaikissa eläkelajeissa 3 - 13 päivää nopeammin kuin yksityisellä sektorilla keskimäärin.

Vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen käsittelyajat paranivat jonkin verran vuoteen 2017 verrattuna. Sen sijaan työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutushakemusten käsittelyajat heikkenivät hieman.

- Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja kuntoutuksen hakemusten käsittely ruuhkautui alkuvuonna 2018, sillä hakemusmäärät kasvoivat yllättävän paljon, kertoo eläkejohtaja Merja Paananen.

- Lisäämällä henkilöstöä harkinnanvaraisten eläkkeiden käsittelyyn ja automatisoimalla tiettyjä käsittelyvaiheita työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajat saatiin kuitenkin lähes normaalille tasolle loppuvuodesta. Viime vuoden alun hitaus kuitenkin näkyy koko vuoden käsittelyaikatilastossa, Paananen toteaa.

Eläkkeiden käsittelyajat vuonna 2018

Eläkelaji 2018 2017 Muutos, pv  Yksityiset laitokset 2018
Vanhuuseläke 23 26 -3 36
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 8 12 -4 12
Työkyvyttömyyseläke 48 43 +5 52
Perhe-eläke 13 13 - 21
Kuntoutus 17 13 +4 20


Vanhuuseläkkeestä saa päätöksen nopeimmillaan saman päivän aikana, jos tiedot ovat kunnossa

Vanhuuseläkepäätöksen sai parissa päivässä reilut 17 % hakijoista ja yli 30 %:lle hakijoista eläkepäätös tuli alle viikossa vuonna 2018. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen käsittely oli vielä nopeampaa, hakijoista lähes 60 % sai päätöksen parissa päivässä ja hieman yli 70 % sai päätöksen alle viikossa. Vuoden alussa alkavien eläkkeiden käsittely oli hieman hitaampaa, koska niihin jouduttiin pyytämään ansiotiedot työnantajilta.

Hakemusten nopea käsittely onnistuu, kun eläkkeeseen liittyvät asiat on selvitetty ennen eläkkeen hakemista etukäteen.

Omat työsuhteet kannattaa tarkistaa ennen eläkkeen hakemista

Jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran pohtii eläkkeelle siirtymistä, on hyvä tarkistaa työeläkeotteelta oma työhistoria ja tehdä ilmoitus mahdollisista puutteista tai virheellisistä tiedoista heti Kevaan.

-Jos virheitä tai puutteita löytyy esimerkiksi kymmenien vuosien takaisista työsuhteista, voi niiden selvittämiseen kulua useita viikkoja ja joskus jopa kuukausia. Oman työeläkeotteen voi tarkistaa Omat eläketietosi -palvelusta, eläkejohtaja Eija Korhonen vinkkaa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyvän tulisi irtisanoutua ennen eläkkeen hakemista

Ennen eläkkeen hakemista on tärkeä sopia eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä asioista esimiehen kanssa. Kun asiat on ajoissa sovittu, eläkkeelle siirtymiseen liittyvät tiedot ovat työpaikalla kaikkien niiden tiedossa, joilta eläkelaitos joskus joutuu pyytämään lisätietoja.

- Oman työpaikan kanssa asioista sopiminen ajoissa nopeuttaa eläkkeen käsittelyä selkeästi. Etenkin nyt kun kaikki tiedot kulkevat tulorekisterin kautta, on hyvä irtisanoutua jo kuukausi ennen kuin aikoo hakea vanhuuseläkettä, Korhonen kertoo.

- Vanhuuseläkkeessä olennainen työsuhteen päättymistieto siirtyy yleensä palkanmaksun yhteydessä tulorekisteriin. Jos kuukausipalkkainen henkilö irtisanoo itsensä juuri palkanmaksupäivänä ja lähettää eläkehakemuksen samaan aikaan, jää hakemus Kevaan noin kuukaudeksi odottamaan työsuhteen päättymistietoa tulorekisteristä. Työnantajan palkanmaksutiedot ovat tulorekisterissä yleensä vasta viisi päivää palkanmaksupäivän jälkeen, selventää Korhonen.

Eläkehakemus kannattaa tehdä sähköisesti

Eläkehakemus kannattaa täyttää Kevan Omat eläketietosi -palvelussa, sillä sähköisesti saapuviin hakemuksiin liittyy vähemmän aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita. Jos eläkkeen hakee sähköisesti, saa siis päätöksen nopeammin.

Vanhuuseläkehakemus kannattaa tehdä aikaisintaan kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Irtisanoutuminen kannattaa tehdä kuitenkin jo kuukausi ennen kuin hakee eläkettä.

- Liian aikaisin hakemusta ei kannata tehdä, sillä useita kuukausia etuajassa tehdyistä hakemuksista puuttuu usein hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavia tietoja. Joudumme tällöin usein esimerkiksi pyytämään työnantajaa ilmoittamaan työsuhteen päättymisen tulorekisteriin tai odottamaan eläkkeen alkamisvuoden indeksin vahvistamista. Aikainen hakeminen ei siis jouduta hakemuskäsittelyä, vaan useinkin sellaisten hakemusten käsittelyaika on pidempi kuin lähempänä eläkkeen alkamista tehtyjen hakemusten. Jos kaikki asiat on selvitetty etukäteen ja paperit ovat ojennuksessa, hakemuksen käsittely kestää muutaman päivän, Eija Korhonen kertoo.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen käsittelyä voi nopeuttaa hakemalla eläkettä sähköisesti Kevan Omat eläketietosi- palvelun kautta. Palvelun kautta voi lähettää myös eläkkeen käsittelyyn tarvittavan B-lääkärinlausunnon ja muut terveydentilaa koskevat selvitykset. Hakemuksen käsittelyä ei voida Kevassa aloittaa ennen kuin sillä on käytettävissään terveydentilaa koskevat selvitykset. Kun sekä hakemus että B-lääkärinlausunto tulevat samanaikaisesti, hakemuskäsittely lähtee etenemään ripeämmin.