Avaintiedot tarjoaa tietoa työkyvyttömyydestä

Digitalisaatio Vastuullisuus
Digitalisaatio Vastuullisuus

Keva julkaisi helmikuussa 2018 Avaintiedot -verkkopalvelun. Vuoden lopussa palvelun oli ottanut käyttöönsä 226 kuntaorganisaatiota, joissa on töissä lähes 270 000 Kevan vakuuttamaa henkilöasiakasta.

Avaintietojen avulla työnantaja-asiakkaat saavat tietoa siitä, millaisia kustannuksia työkyvyttömyys organisaatiolle aiheuttaa, mitä ilmiöitä kustannusten taustalla on ja miten kustannuksiin voidaan vaikuttaa. Palvelu mahdollistaa asiakkaan omien tietojen analysoinnin lisäksi myös vertailun muiden työnantajien tilanteisiin.

Palvelun avulla työnantaja voi ennakoida, miten työkyvyttömyyskustannukset lähivuosina kehittyvät, jos muutostoimenpiteillä ei pystytä ennaltaehkäisemään aiempaa paremmin työkyvyttömyyttä. 

Tutustu tarkemmin Avaintiedot-palveluun

Vuoden 2018 lopussa palvelun piirissä oli noin 2/3 kunta-alan palkkasummasta. Palvelu laajenee evankelis-luterilaisen kirkon - ja valtiotyönantajien käyttöön vuoden 2019 kuluessa.  

Avaintietojen käyttöä ja hyödyntämistä tuetaan  oppimisympäristön avulla sekä asiantuntijapalvelulla. Asiakkaat saavat tarvittaessa tukea palvelun käyttöön myös asiakaspäälliköiltään. Avaintiedot työkykyjohtamisen tukena -webinaarit jatkuvat vuonna 2019, ja niissä kerrotaan käytännönläheisesti palvelun käytöstä ja ominaisuuksista sekä annetaan vinkkejä Avaintietojen hyödyntämisestä työkykyjohtamisen tukena.  

Yhteiskehittäminen etenee 

Vuoden 2018 aikana Keva rakensi toimintamallin digitaaliselle palvelukehitykselle ja innovaatioalustan dataa hyödyntäville työkykypalveluille, joita kehitetään ja pilotoidaan yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Keväällä 2019 käynnistyi muun muassa työkykyriskin profiloinnin ja henkisessä työkykyriskissä oleville tarkoitettujen mobiilipalvelujen pilotointi.  

Kevassa käynnistyi syksyllä 2018 kokeilu, jossa samaan tiimiin on koottu asiakas-, työkyvyttömyys- ja työelämäpalvelujen osaajia eri puolilta Kevaa. Kokeilussa tavoitellaan entistä vaikuttavampaa moniammatillista palvelua Kevan työnantaja-asiakkaille, toiminnan tehostamista sekä työnantaja- ja henkilöasiakkaiden palveluprosessien parempaa integrointia. Kokeilu jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. 

Tutkittua tietoa ja osaamista 

Vuonna 2018 Keva julkaisi kolme tutkimusta, jotka toteutettiin kumppanien kanssa: ”Miten voivat julkisen alan työntekijät?” ja ”Miten työhyvinvointia johdetaan strategisesti ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa?”. 

Kolmas yhteistyössä Kuntaliiton ja Suomen Kuntajohtajat ry:n kanssa toteutettu tutkimus oli ”Kuntajohtajien työhyvinvointi”. Tutkimusraportit ja niistä tehdyt videotiivistelmät on julkaistu Kevan nettisivuilla. 

Katso tutkimusten videotiivistelmät: 

Miten voivat julkisen alan työntekijät?  

Miten työhyvinvointia johdetaan strategisesti ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa? 

Keva kehittää tutkimustulosten hyödyntämistä. Maaliskuussa 2019 Keva julkaisi verkkopalvelun, jonka avulla kuka tahansa voi analysoida julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen tuloksia ja hyödyntää tuloksia työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittämisen tukena. 

Tarkastele tutkimustuloksia verkkopalvelussa