Nyckeluppgifter erbjuder information om arbetsoförmåga

Hållbarhet Keva
Hållbarhet Keva

Keva publicerade webbtjänsten Nyckeluppgifter i februari 2018. I slutet av året hade tjänsten tagits i bruk av 226 kommunorganisationer hos vilka nästan 270 000 privatkunder som är försäkrade hos Keva arbetar.

Nyckeluppgifter ger arbetsgivarkunderna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar organisationen, vilka företeelser som ligger bakom kostnaderna och hur man kan påverka kostnaderna. Tjänsten erbjuder utöver möjligheten att analysera sina egna uppgifter också en jämförelse med situationen hos andra arbetsgivare.

Med hjälp av tjänsten kan arbetsgivaren prognostisera hur kostnaderna för arbetsoförmåga kommer att utvecklas under de närmaste åren om man inte lyckas vidta åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga.

 

Läs mer om tjänsten Nyckeluppgifter.

I slutet av 2018 omfattades cirka 2/3 av kommunsektorns lönesumma av tjänsten. Tjänsten blir tillgänglig för arbetsgivarna i den evangelisk-lutherska kyrkan och staten under 2019. 

Användningen och utnyttjandet av Nyckeluppgifter stöds genom en studiemiljö och experttjänster. Kunderna får vid behov stöd i användningen av tjänsten också av sin kundchef. Webbinarierna om Nyckeluppgifter som stöd i arbetsmiljöledningen fortsätter 2019 och där går man praktiskt igenom tjänstens egenskaper och hur man använder den och ger tips om hur man utnyttjar Nyckeluppgifter som stöd för arbetsmiljöledningen. 

Den gemensamma utvecklingen framskrider

Under 2018 byggde Keva upp en verksamhetsmodell för digital utveckling av tjänster och en innovationsplattform för arbetsmiljötjänster som utnyttjar information, vilka utvecklas och pilottestas tillsammans med kunder och partner. På våren 2019 inleddes bland annat pilottestningen av profilering av invalidpensionsrisken och av mobiltjänster för personer som löper risk att bli invalidpensionerade på grund av mentala orsaker. 

I Keva inleddes hösten 2018 ett experiment där man i samma team samlade kundexperter, experter på arbetsoförmåga och på arbetslivstjänster från olika enheter i Keva.  Målet med experimentet är att nå en allt effektivare multiprofessionell service för Kevas arbetsgivarkunder, effektiverad verksamhet och en bättre integration av serviceprocesserna för arbetsgivar- och privatkunder. Experimentet fortsätter till slutet av 2019.

Forskning och kompetens

År 2018 publicerade Keva tre undersökningar som genomfördes tillsammans med partner: ”Hur mår de anställda i den offentliga sektorn?” och ”Hur leda arbetshälsa strategiskt och i samarbete med företagshälsovården?”

Den tredje undersökningen som genomfördes tillsammans med Kommunförbundet och Finlands Kommundirektörer rf var ”Kommundirektörernas arbetshälsa”. Forskningsrapporterna och videosammandragen av dem har publicerats på Kevas webbplats.