Asumisen energiatalkoissa niin asukkaan kuin vuokranantajan toimilla on merkitystä

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva Kodit on ensimmäisten joukossa mukana Green homes -vastuullisuustoiminnassa. Green homes -vuokrakotien asukkaat saavat jatkossa säännöllisesti tietoa asumisesta aiheutuvista ilmastopäästöistä ja vuokranantajan tekemistä ilmastotoimista.

Asuminen tuottaa noin kolmanneksen suomalaisten hiilijalanjäljestä. Keva Kodeissa on tehty jo pitkään aktiivista ilmastotyötä: omistajana Keva on sitoutunut hiilineutraaliin energiankäyttöön rakennuskannassaan 2030 mennessä. Viime vuosien toimenpiteistämme on hyvä kooste täällä. 

Vuokra-asumisessa yhteistyöllä tuloksia

Viime kädessä ilmastotyössä onnistutaan vuokranantajan ja asukkaiden yhteistyöllä. Vuokranantaja luo puitteet ja tekee aktiivisesti investointeja ilmastoystävällisempään asumiseen, mutta asukkaan toiminta on loppujen lopuksi ratkaisevassa asemassa. Ajantasaisella tiedolla ja neuvonnalla voidaan tukea asukkaita arjen valinnoissa.

Tästä on kyse myös Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n koordinoimassa Green homes -toiminnassa.

Keva näkee Green homes -toiminnan toimivana tapana rakentaa yhteistyötä ja aktivoida viestintää asukkaiden kanssa.

- Olemme sitoutuneet suorien kiinteistösijoitustemme ympäristöohjelmassa tavoittelemaan kiinteistöjemme hiilipäästöjen nollaamista vuoteen 2030 mennessä. Green homes -toiminnassa otamme Keva Kotien vuokralaisen keskiöön, keskeiseksi kumppaniksi kestävämmän asumisen edistämisessä, Kevan kiinteistösijoitusten ympäristöpäällikkö Tuomas Helin toteaa.

Asukkaille tuotetaan säännöllisesti tietoa mm. kiinteistön ilmastopäästöistä ja veden kulutuksesta sekä annetaan neuvontaa omien valintojen tueksi.

- Kevalla on noin 4 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea, joten noin 6 000 asukkaamme arjessaan tekemillä valinnoilla on merkitystä. Uskomme, että ilmastoystävällisyys on tulevaisuudessa yhtenä valintakriteerinä myös kotia valittaessa, ja nyt voimme Green homes -tunnisteella näkyvämmin kertoa omasta sitoutumisestamme hiilineutraaliin asumiseen, Kevan asuntosalkunhoitaja Outi Kanniainen sanoo.

Lisätietoa Keva Kodeista