Både invånarens och hyresvärdens åtgärder är viktiga i energispartalkot inom boende

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Keva Kodit är bland de första som deltar i Green homes-hållbarhetsverksamheten. Invånarna i Green homes-hyresbostäder får framöver regelbundet information om klimatutsläpp från boende och om de klimatåtgärder som hyresvärden vidtagit.

Boende står för cirka en tredjedel av finländarnas koldioxidavtryck. Keva Kodit har redan länge aktivt jobbat för klimatet: som ägare har Keva förbundit sig till att energianvändningen i fastigheterna ska vara koldioxidneutral senast 2030. Läs en sammanfattning av de åtgärder vi vidtagit under de senaste åren i blogginlägget (på finska).

Samarbete ger resultat i hyresbostäderna

I sista hand lyckas klimatarbetet genom att hyresvärden och invånarna samarbetar. Hyresvärden skapar förutsättningar för och investerar aktivt i miljövänligare boende, men i sista hand är det invånarnas verksamhet som avgör. Genom aktuell information och rådgivning kan invånarna stödas i valen i vardagen.

Det här handlar det också om i Green homes-verksamheten som koordineras av Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland Rakli. Keva ser Green homes-verksamheten som ett fungerande sätt att bygga upp ett samarbete och aktivera kommunikationen med invånarna.

- I enlighet med miljöprogrammet för våra direkta fastighetsinvesteringar eftersträvar vi kolneutralitet i våra fastigheter senast 2030. I och med Green homes-verksamheten blir Keva Kodits hyresgäster centrala partner för att främja ett hållbarare boende, konstaterar miljöchef Tuomas Helin från Kevas enhet för fastighetsplaceringar.

Invånarna får regelbundet information om bland annat fastighetens klimatutsläpp och vattenförbrukning samt rådgivning som stöd för de egna valen.

- Keva har cirka 4 000 hyresbostäder runt om i Finland och våra omkring 6 000 invånare gör skillnad genom sina val i vardagen. Vi tänker att miljövänlighet i framtiden också är ett kriterium vid val av bostad och med Green homes-symbolen kan vi nu synliggöra vårt engagemang i kolneutralt boende, säger Outi Kanniainen som är bostadsportföljförvaltare på Keva.

Ytterligare information om Keva Kodit