Ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuu yhä useampi julkisen alan työntekijä

Eläkkeet Työkyky
Eläkkeet Työkyky

Vuoden 2018 aikana ammatillista kuntoutusta hakeneita uusia työntekijöitä oli 4 588. Noin 78 % kuntoutuksen läpikäyneistä palasi takaisin työelämään. Yhä useampi asiakas kouluttautuu ammatillisen kuntoutuksen aikana.

Vuonna 2018 Kevaan tuli uusia kuntoutuksen asiakkaita 4 588 eli noin 6 % edellistä vuotta enemmän. Kevasta annettiin 5 202 päätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, mikä on vajaa 8 % edellisvuotta enemmän. Kuntoutussuunnitelmapäätöksiä annettiin 4 497, eli lähes 15 % enemmän kuin vuonna 2017.

- Ammatillisen kuntoutuksen kasvun taustalla on useita eri tekijöitä. Tietoisuus ammatillisesta kuntoutuksesta on lisääntynyt ja työpaikoilla kiinnitetään myös yhä enemmän huomiota työkyvyn tukemiseen. Työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvulla saattaa olla myös vaikutusta kuntoutusmäärien kasvuun, sillä työkyvyttömyyseläkettä hakeneella on mahdollisuus saada ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Myös iäkkäämmät henkilöt hakeutuvat ammatilliseen kuntoutukseen entistä enemmän, sillä työuran arvioidaan jatkuvan aikaisempaa pidempään, kertoo kuntoutuspäällikkö Sirpa Reijonen.

Kuntoutuksen päättyessä noin 78 % palasi takaisin työelämään tai oli työmarkkinoiden käytettävissä. Noin 11 % keskeytti kuntoutuksen.

Asiakkaat yleisimmin 55 - 59 -vuotiaita naisia

Aikaisempien vuosien tapaan tyypillinen Kevan ammatillisen kuntoutuksen asiakas oli yli 50-vuotias nainen. Asiakkaiden yleisin ikäryhmä oli 55 - 59 -vuotiaat ja keski-ikä 46,6 v. Alle 25-vuotiaita kuntoutuksen asiakkaista oli alle 1,5 %. Yli 60-vuotiaita oli 6,7 %, kun edellisenä vuonna osuus oli 5,3 %.

Asiakkaat työskentelivät yleisimmin hoitoalan tehtävissä. Yleisimmät ammatit olivat lähihoitaja, sairaanhoitaja sekä sairaala- ja laitosapulainen.

Hakijoiden terveyttä heikensivät yleisimmin tuki- ja liikuntaelinsairaudet, toiseksi yleisimpänä syynä olivat mielenterveyden häiriöt.

Tavoitteena lisätä työhönvalmennusta ja koulutusta

Kuntoutuksen toimenpidepäätöksistä 71 % koski työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta, näitä ovat työkokeilut ja työhönvalmennukset. 14 % päätöksistä annettiin koulutukseen, koulutus voi olla perinteisen opiskelun lisäksi myös oppisopimuskoulutusta. Kuntoutuksen palveluntuottajan selvittelystä annettiin päätös 14 %:lle. Lisäksi annettiin joitakin päätöksiä, jotka oikeuttavat kuntoutusavustukseen ja elinkeinotukeen.

- Kevan tavoitteena on, että asiakkaat hyödyntäisivät työhönvalmennusta ja koulutusta yhä enemmän ja löytäisivät näin pitkäkestoisia ratkaisuja työkykyongelmiinsa. Koulutusten määrä kasvoikin työkokeiluja enemmän, joten suunta on oikea, Sirpa Reijonen kertoo.

Käsittelyajat olivat edelleen nopeita

Hakemusten käsittelyajat kasvoivat muutamalla päivällä. Käsittelyaika oli vuonna 2018 17 vuorokautta, kun se oli edellisenä vuonna 15 vuorokautta. Tästä huolimatta hakemusten käsittelyaika oli alhaisempi kuin työeläkealalla keskimäärin. Asiakas saa Kevasta päätöksen keskimäärin 3 vuorokautta nopeammin kuin muista eläkelaitoksista.

Kuntoutuksen_uudet_asiakkaat.PNG