Pension för arbete vid sidan av ålderspensionen automatiskt

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Keva kan nu automatiskt bevilja dig den pension som du tjänat in för arbete vid sidan av ålderspension, förutsatt att du på förhand har bett Keva sköta saken för dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Du kan arbeta vid sidan av ålderspensionen obegränsat - samtidigt tjänar du in 1,5 % av dina årsinkomster i ny pension tills du fyller 68 år. Denna nya pension måste du komma ihåg att söka när du fyller 68 år. Ansökan om denna pension behöver du alltså inte göra separat om du på förhand har bett Keva sköta saken för dig.

Hur ska jag göra detta i samband med ansökan om ålderspension?

När du ansöker om ålderspension för första gången kan du samtidigt ge ditt samtycke till att den pension som du tjänar in vid sidan av pensionen beviljas dig automatiskt när du fyller 68 år.

Du kan göra detta även om du inte är säker på om du kommer att arbeta vid sidan av pensionen eller inte.

Hur ska jag gå till väga om jag redan har ålderspension?

Om du redan har ålderspension kan du göra detta också i efterhand i tjänsten Dina pensionsuppgifter. När du loggar in i tjänsten Dina pensionsuppgifter ser du ett meddelande om detta på förstasidan. Klicka på meddelandet för att bli styrd till rätt sida för att begära att den nya pensionen beviljas dig automatiskt.