Työkyvyttömyyseläke selkokielellä

selkokieli-tunnus_230x200.jpgVoit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos sinulla sairaus tai vamma, joka jatkuu yli vuoden ja jonka takia et voi tehdä työtä.

Työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään joskus sanoja sairauseläke tai sairaseläke. Ne tarkoittavat samaa asiaa.

Jos olet pitkään sairaana, olet sairauslomalla ja saat yleensä ensin Kelasta sairauspäivärahaa noin vuoden ajan. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksesta ja eläkkeestä.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan Sairauspäiväraha-sivulta 

Kuka voi saada Kevasta työkyvyttömyyseläkettä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos et voi sairautesi tai vammasi vuoksi tehdä työtä.

Hae työkyvyttömyyseläkettä Kevasta, jos olet ollut ennen sairauttasi töissä kunnalla, hyvinvointialueella, valtiolla, kirkolla tai Suomen Pankissa.

Työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan aina saa, vaikka sitä hakee.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen vaikuttaa

  • millainen sairaus tai vamma sinulla on
  • mitä työtä olet tehnyt
  • miten sairaus tai vamma haittaa työtäsi
  • voitko saada työkykysi takaisin, jos saat hoitoa tai kuntoutusta.

Arvioimme Kevassa sairauttasi, vammaasi ja työkykyäsi lääkärinlausunnon avulla. Tarvitsemme sitä varten lääkärin kirjoittaman B-lausunnon terveydestäsi.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Joskus työkyvyttömyyseläke on määräaikainen eli sen saa vain tietyksi ajaksi, esimerkiksi vuodeksi. Tällöin sen nimi on kuntoutustuki.

Voit saada kuntoutustukea, jos me Kevassa arvioimme, että voit saada työkykysi takaisin hoidon ja kuntoutuksen avulla. Tavoite on, että voit palata kuntoutustuen jälkeen töihin.

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu sinulle, jos voit tehdä osan aikaa töitä

Jos olet sairas tai sinulla on vamma, mutta pystyt tekemään työtä vielä jonkin verran, voit saada osatyökyvyttömyyseläkettä. Silloin voit olla osan aikaa töissä ja saat lisäksi eläkettä.

Lue lisää Osatyökyvyttömyyseläke selkokielellä -sivulta 

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeen määrään vaikuttaa se, miten suurta palkkaa olet saanut ja kuinka kauan olet ollut töissä.

Kuntoutustukea saa yhtä paljon kuin työkyvyttömyyseläkettä.

Voit katsoa arvion työkyvyttömyyseläkkeesi määrästä Kevan Omat eläketietosi -palvelusta. Valitse ”Eläkelaskurit". Valitse sen jälkeen "Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusraha-arvio”. Jos Keva antaa sinulle myönteisen päätöksen eläkkeestä, näet päätöksestä, paljonko saat eläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeestä pitää maksaa veroa. Eläkettä varten sinun pitää hankkia eläkeverokortti Verohallinnosta.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen.) Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Näin haet työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea

1. Saat ensin sairauspäivärahaa Kelasta

Kun olet pitkään sairaana, saat ensin Kelasta sairauspäivärahaa noin vuoden ajan.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan Sairauspäiväraha-sivulta 

2. Ennen kuin haet eläkettä, tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi

Pyydä työterveyslääkäriäsi tai muuta lääkäriä kirjoittamaan B-lausunto. B-lausunto on lääkärin kirjoittama selvitys sairaudestasi, toimintakyvystäsi ja työkyvystäsi. Jos sinulla ei ole B-lausuntoa, Keva ei voi käsitellä hakemustasi.

Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä tai todistuksia terveydestäsi. Tämä voi olla esimerkiksi lääkärin kirjoittama potilaskertomus, johon on merkitty tiedot, kun olet hakenut tai saanut hoitoa. Tämä voi olla myös esimerkiksi lääkärin kirjoittama kertomus kuntoutusjaksosta tai lääkärin lausunto sinulle tehdystä tutkimuksesta tai sinulle sattuneesta tapaturmasta.

3. Tee hakemus Kevaan

Hae työkyvyttömyyseläkettä noin kolme kuukautta ennen kuin sairauspäivärahasi Kelalta loppuu.

Tee työkyvyttömyyseläkkeen hakemus Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

Lähetä hakemuksen mukana lääkärin kirjoittama B-lausunto.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen.)
Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä myös paperisella hakemuslomakkeella. Voit pyytää lomakkeen Kevan asiakasneuvonnasta. Katso yhteystiedot Kevan asiakaspalveluun. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Keva, 00087 KEVA.

4. Pyydä työnantajaasi täyttämään lomake

Pyydä sen jälkeen työnantajaasi täyttämään lomake ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä”.

Lomake ja sen täyttöohje löytyy Kevan sivulta: Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta. (Sivu ei ole selkokielinen.)

5. Saat Kevasta päätöksen

Kun Keva on käsitellyt hakemuksesi, saat Kevasta päätöksen. Päätöksestä selviää, myöntääkö Keva sinulle työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen.

Jos Keva antaa sinulle myönteisen päätöksen eläkkeestä, näet päätöksestä, paljonko saat eläkettä.

Sinun pitää tilata eläkettä varten verokortti Verohallinnosta.

Lue lisätietoa verokortista Verohallinnon sivulta (vero.fi) (Sivu ei ole selkokielinen.)

Jos Keva ei myönnä sinulle eläkettä, eikä sinulla ole töitä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon). Tämän jälkeen voit hakea työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta.

Jos et ole tyytyväinen Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta eli valittaa päätöksestä. Saat ohjeet valittamisesta päätöksen liitteenä.

Voit tehdä töitä työkyvyttömyyseläkkeen aikana

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, voit tehdä myös jonkin verran töitä.

Kevan päätöksessä sinulle kerrotaan, kuinka paljon voit kuukauden aikana ansaita eli saada palkkaa tai tuloja. Tätä sanotaan ansaintarajaksi. 

Sillä ei ole merkitystä, missä teet työtä. Voit tehdä työtä joko aiemmalla tai uudella työnantajalla. Voit työskennellä myös yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä.

Ansaintaraja koskee kaikkia seuraavia tuloja:

  • työnantajan maksamat palkat ja lisät
  • työnantajan maksamat lomarahat ja korvaukset
  • yrittäjätulot
  • perhe- ja omaishoitajapalkkiot.

Jos saat jo työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, voit tarkistaa oman ansaintarajasi Kevan Omat eläketietosi -palvelusta.

Jos teet töitä yli oman ansaintarajasi

Katso yllä olevasta tekstistä, mitä tuloja ansaintarajasi koskee.

Jos saat tuloja yli oman ansaintarajasi vähintään kolmen kuukauden ajan, Keva keskeyttää eläkkeesi maksamisen. Eläkettä ei siis makseta sinulle. Tätä kutsutaan eläkkeen lepäämään jättämiseksi.

Jos tiedät jo etukäteen, että tulosi ylittävät ansaintarajasi yli kahden peräkkäisen kuukauden ajan, ilmoita siitä heti Kevaan. Keva keskeyttää eläkkeesi maksamisen sen kuukauden alusta alkaen, kun tulosi ylittävät ansaintarajan.

Kun tulosi taas vähenevät ja alittavat ansaintarajasi, ilmoita siitä Kevaan. Keva alkaa sen jälkeen maksaa sinulle eläkettä uudestaan.

Jos teet töitä ja tulosi ylittävät ansaintarajasi yli kaksi vuotta, Keva lopettaa eläkkeesi kokonaan.

Vanhuuseläke työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen

Kun täytät oman vanhuuseläkeikäsi, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Sinun ei tarvitse hakea vanhuuseläkettä erikseen.

Vanhuuseläkkeesi määrä ei muutu, vaan saat saman verran eläkettä kuin työkyvyttömyyseläkkeellä.

Oman vanhuuseläkeikäsi näet Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen.)
Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos olet tehnyt työkyvyttömyyseläkkeen aikana työtä, siitä on kertynyt uutta eläkettä. Tätä uutta eläkettä sinun pitää hakea erikseen Kevasta. Voit hakea eläkkeen siinä vaiheessa, kun olet täyttänyt vanhuuseläkeikäsi ja työsi on päättynyt. Hae eläke vanhuuseläkehakemuksella.

Lisätietoja

Jos tarvitse lisätietoja, voit soittaa Kevan asiakaspalveluun.
Yhteystiedot Kevan asiakaspalveluun (Sivu ei ole selkokielinen)

Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa voit hoitaa kaikki eläkeasiasi:
Omat eläketietosi -palvelu (Palvelu ei ole selkokielinen.)
Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.