Työkyvyttömyyseläke selkokielellä

selkokieli-tunnus_230x200.jpgVoit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos sinulla sairaus tai vamma, joka jatkuu yli vuoden ja jonka takia et voi tehdä työtä.

Työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään joskus sanoja sairauseläke tai sairaseläke. Ne tarkoittavat samaa asiaa.

Jos olet pitkään sairaana, olet sairauslomalla ja saat yleensä ensin Kelasta sairauspäivärahaa noin vuoden ajan. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksesta ja eläkkeestä.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan Sairauspäiväraha-sivulta 

Kuka voi saada Kevasta työkyvyttömyyseläkettä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos et pysty sairautesi tai vammasi takia tekemään työtä.

Hae työkyvyttömyyseläkettä Kevasta, jos olet ollut ennen sairauttasi töissä kunnalla, hyvinvointialueella, valtiolla, kirkolla tai Suomen Pankissa.

Työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan aina saa, vaikka sitä hakee.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen vaikuttaa

  • millainen sairaus tai vamma sinulla on
  • mitä työtä olet tehnyt
  • miten sairaus tai vamma vaikuttaa työsi tekemiseen
  • onko sinulla mahdollisuutta saada työkykysi takaisin, jos saat hoitoa tai kuntoutusta.

Arvioimme Kevassa sairauttasi, vammaasi ja työkykyäsi lääkärinlausuntojen avulla. Tarvitsemme sitä varten lääkärin kirjoittaman B-lausunnon terveydestäsi.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Joskus työkyvyttömyyseläke voi olla määräaikainen eli sen saa vain tietyksi ajaksi, esimerkiksi vuodeksi. Tällöin sen nimi on kuntoutustuki.

Voit saada kuntoutustukea, jos me Kevassa arvioimme, että sinulla on mahdollisuus saada työkykysi takaisin hoidon ja kuntoutuksen avulla. Tavoite on, että voit palata kuntoutustuen jälkeen töihin.

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu sinulle, jos voit tehdä osan aikaa töitä

Jos olet sairas tai sinulla on vamma, mutta pystyt tekemään työtä vielä jonkin verran, voit saada osatyökyvyttömyyseläkettä. Silloin voit olla osan aikaa töissä ja saat lisäksi eläkettä.

Lue lisää Osatyökyvyttömyyseläke-sivulta (Sivu ei ole selkokielinen.)

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeen määrään vaikuttaa se, miten suurta palkkaa olet saanut ja kuinka kauan olet ollut töissä.

Määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen määrä on yhtä suuri kuin työkyvyttömyyseläke.

Voit katsoa arvion työkyvyttömyyseläkkeesi määrästä Kevan Omat eläketietosi -palvelusta kohdassa ”Eläkelaskurit > Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusraha-arvio”. Jos Keva antaa sinulle myönteisen päätöksen eläkkeestä, näet päätöksestä, paljonko saat eläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeestä pitää maksaa veroa. Eläkettä varten sinun pitää hankkia eläkeverokortti Verohallinnosta.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen.) Pääset kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Näin haet työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea

1. Saat ensin sairauspäivärahaa Kelasta

Kun olet pitkään sairaana, saat ensin Kelasta sairauspäivärahaa noin vuoden ajan.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan Sairauspäiväraha-sivulta 

2. Ennen eläkkeen hakemista tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi

Pyydä työterveyslääkäriäsi tai muuta lääkäriä kirjoittamaan B-lausunto. B-lausunto on lääkärin kirjoittama selvitys sairaudestasi, toimintakyvystäsi ja työkyvystäsi. Jos sinulla ei ole B-lausuntoa, Keva ei voi käsitellä hakemustasi.

Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä tai todistuksia terveydestäsi.

3. Tee hakemus Kevaan

Hae työkyvyttömyyseläkettä noin kolme kuukautta ennen kuin sairauspäivärahasi Kelalta loppuu.

Tee työkyvyttömyyseläkkeen hakemus Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

Lähetä hakemuksen mukana lääkärin kirjoittama B-lausunto.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen.)
Pääset kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä myös paperisella hakemuslomakkeella. Voit pyytää lomakkeen Kevan asiakasneuvonnasta, soita numeroon 020 614 2837. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Keva, 00087 KEVA.

4. Pyydä työnantajaasi täyttämään lomake

Pyydä sen jälkeen työnantajaasi täyttämään lomake ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä”.

5. Saat Kevasta päätöksen

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat Kevasta päätöksen. Päätöksestä selviää, myöntääkö Keva sinulle työkyvyttömyyseläkkeen.

Jos Keva antaa sinulle myönteisen päätöksen eläkkeestä, näet päätöksestä, paljonko saat eläkettä.

Sinun pitää hankkia eläkettä varten eläkeverokortti Verohallinnosta.

Lue lisätietoa verokortista Verohallinnon sivulta (vero.fi) (Sivu ei ole selkokielinen.)

Jos Keva ei myönnä sinulle eläkettä, eikä sinulla ole töitä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon). Tämän jälkeen voit hakea työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta.

Jos et ole tyytyväinen Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta eli valittaa päätöksestä. Saat ohjeet valittamisesta päätöksen liitteenä.

Voit tehdä töitä työkyvyttömyyseläkkeen aikana

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, voit tehdä myös jonkin verran töitä.

Kevan päätöksessä sinulle kerrotaan, kuinka paljon voit kuukauden aikana ansaita eli saada palkkaa. Tätä sanotaan ansaintarajaksi. Se on vähintään 922,42 euroa kuukaudessa.

Jos saat jo työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, voit tarkistaa oman ansaintarajasi Kevan Omat eläketietosi -palvelusta.

Jos teet töitä yli oman ansaintarajasi

Jos teet töitä jatkuvasti ja saat palkkaa yli oman ansaintarajasi, voit jättää eläkkeen lepäämään. Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että Keva keskeyttää työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen. Et saa siis enää eläkettä.

Voit tehdä tällä tavalla töitä enintään kaksi vuotta. Kun lopetat työn tekemisen ja haluat saada taas työkyvyttömyyseläkettä, ilmoita siitä Kevaan. Keva alkaa sen jälkeen taas maksaa sinulle eläkettä.

Jos olet töissä yli kahden vuoden ajan ja saat palkkaa yli oman ansaintarajasi, Keva lopettaa eläkkeesi kokonaan.

Vanhuuseläke työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen

Kun täytät oman vanhuuseläkeikäsi, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Sinun ei tarvitse hakea vanhuuseläkettä erikseen. Vanhuuseläkkeesi määrä ei muutu, vaan saat saman verran eläkettä kuin työkyvyttömyyseläkkeellä.

Oman vanhuuseläkeikäsi näet Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen.)
Pääset kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos olet tehnyt työkyvyttömyyseläkkeen aikana työtä, siitä on kertynyt uutta eläkettä. Tätä uutta eläkettä sinun pitää hakea erikseen Kevasta. Voit hakea eläkkeen siinä vaiheessa, kun olet täyttänyt vanhuuseläkeikäsi ja työsi on päättynyt. Hae eläke vanhuuseläkehakemuksella.

Lisätietoja

Tarvittaessa voit soittaa Kevan asiakaspalveluun.
Yhteystiedot Kevan asiakaspalveluun

Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa voit hoitaa kaikki eläkeasiasi:
Omat eläketietosi -palvelu (Palvelu ei ole selkokielinen.)
Pääset kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.