Palvelut Työelämä
Kati Korhonen-Yrjänheikki:

Yhteiskehittämisellä vaikuttavia tuloksia

Blogi 25.1.2019 Kati Korhonen-Yrjänheikki
Palvelut Työelämä

Työnantaja-asiakkaistamme kolme neljästä on sitä mieltä, että olemme onnistuneet palvelemaan heitä hyvin tai erinomaisesti. Noin vuosi sitten toteutettuun vastaavaan tutkimukseen verrattuna asiakastyytyväisyys työnantaja-asiakkaidemme joukossa on noussut 5 prosenttiyksikköä. Positiivista kehitystä on tapahtunut niin kunnan, valtion kuin kirkon toimialojen työnantaja-asiakkaidemme joukossa. Erityistä kiitosta saavat palvelumme strategiseen työkykyjohtamiseen.

Olemme siis asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa ja palvelujemme kehittämisessä oikealla tiellä! Koska tavoitteemme on ei vähempää kuin 100 %:n asiakastyytyväisyys, jatkamme ponnisteluja – haluamme tarjota entistä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme. Spontaania kiitosta saimme voimakkaasta panostuksesta digitaaliseen palvelukehitykseen ja vauhditamme edelleen digitaalista palvelukehitystä.

 
Työkykyriskin vaikuttava hallinta edellyttää vahvasti
ennaltaehkäisevää otetta työkykyjohtamiseen.
Henkilöstödatan vaikuttava hyödyntäminen tarjoaa
tähän valtavasti mahdollisuuksia.
 

Lanseerasimme noin vuosi sitten kunta-alan työnantajille Avaintiedot-palvelun, joka mahdollistaa työkyvyttömyyden kustannusten kokonaisvaltaisen tarkastelun ja benchmarkkauksen verrokkiorganisaatioihin. Palvelu hyödyntää koneoppimista, ja siksi työkyvyttömyyden kustannuskehitystä on mahdollista myös ennakoida, ja arvioida miten kustannukset kehittyvät, ellei työkykyjohtamista kyetä parantamaan.

Työkykyriskin vaikuttava hallinta edellyttää vahvasti ennaltaehkäisevää otetta työkykyjohtamiseen. Henkilöstödatan vaikuttava hyödyntäminen tarjoaa tähän valtavasti mahdollisuuksia. Jatkamme Avaintiedot-palvelun kehitystyötä ja tämän vuoden loppuun mennessä palvelu kattaa koko julkisen alan, kun mukana on kunta-alan lisäksi myös valtio ja evankelis-luterilainen kirkko.

Lisäksi tänä vuonna on luvassa useita muita tuotelanseerauksia ja pilotteja digitaalisissa työelämäpalveluissa. Esimerkkinä tulevista palveluistamme on lähiesimiehille tarkoitettu digitaalinen työkykyjohtamisen polku -peli, joka havainnollistaa työkyvyttömyyden kustannusten kertymistä ja, miten kustannuksia voi vaikuttavalla työkykyjohtamisella vähentää.
 

Tutkimme, miten asiakkaamme pystyisi
hyödyntämään koko organisaatiomme osaamista ja asiantuntijoillemme kertyvää hiljaista tietoa entistä paremmin.

 
Asiakaskokemuksen kehittämisen kivijalka on asiakasymmärryksen lisääminen. Työnantaja-asiakkaidemme eräs tärkeimmistä kehitystoiveista on lisätä yhteistyössä tapahtuvaa uusien palvelujen kehittämistä. Ja näin me myös teemme. Olemme esimerkiksi käynnistäneet moniammatillisen yhteiskehittämisen pilottiprojektin Espoon, Oulun ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) kanssa.

Tavoitteemme on jalostaa työnantaja-asiakkaidemme palvelumallia entistä tehokkaammaksi ja asiakkaalle enemmän hyötyä tuottavaksi. Tutkimme, miten asiakkaamme pystyisi hyödyntämään koko organisaatiomme osaamista ja asiantuntijoillemme kertyvää hiljaista tietoa entistä paremmin. Kehitysprojektin sisältö määrittyy asiakaslähtöisesti tarpeiden perusteella.

Parasta yhteiskehittämisessä on se, että lisäarvoa ei tuota vain lopputuote, vaan oppimista tapahtuu koko kehittämisprosessin ajan. Esille nostettuja kehitysteemoja ovat esimerkiksi tiedon hyödyntämisen kehittäminen ja työkykyjohtamisen ketjun saumattomuus eri toimijoiden välillä. Pilotin aikana eri asiantuntijaryhmillä käydyissä keskusteluissa onkin tunnistettu useita kohtia, joissa pienillä parannuksilla saadaan yhteistyötä sujuvammaksi ja tietoa kulkemaan. Todennäköistä on, että myös lopputuotokset vastaavat huomattavasti paremmin asiakkaan tarpeisiin, kun koko kehittämistyö on tapahtunut asiakasta kuunnellen.

 
Asiakkaat saavat asiantuntevaa konsultointipalvelua
työkykyjohtamiseen määritellystä näkökulmasta,
ja pääsevät lisäksi jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan
 

Olemme saaneet asiakkailta kiittävää palautetta kehittämisverkostoistamme: asiakkaat saavat asiantuntevaa konsultointipalvelua työkykyjohtamiseen määritellystä näkökulmasta, ja pääsevät lisäksi jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan! Viime vuonna viimeistä paikkaa myöden loppuunmyydyissä kehittämisverkostoissa oli teemana muun muassa korvaava työ. Tänä vuonna laajennamme verkostopalveluja ja tarjoamme kehittämisverkostoja korvaavan työn, aktiivisen tuen toimintamallin, maakuntien työkykyjohtamisen sekä vaikuttavan työterveysyhteistyön osa-alueilla.

Tarjoamme asiakkaillemme vuosittain myös kilpailtua työelämän kehittämisrahaa asiakkaiden omiin strategisen työkykyjohtamisen kehittämishankkeisiin. Tavoitteenamme on vauhdittaa kehittämistyötä yksittäisissä asiakasorganisaatioissamme ja mahdollistaa yhteiskehittämistä asiakkaiden kesken sekä hyödyntää kehittämisprojekteissa saatuja tuloksia laajasti työkykyriskien pienentämiseen julkisella sektorilla. Viime vuonna kehittämisrahan erityisenä teemana oli työkyvyn turvaaminen onnistuneella muutosjohtamisella. Rahoitusta sai 16 työnantaja-asiakastamme yhteensä 400 000 euroa. Tänä vuonna kilpailtua kehittämisrahoitusta on haettavana työnantaja-asiakkaillemme 500 000 euroa.

 
Vaikuttavaa tulosta syntyy kaikkein parhaimmin
tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

 
Osana palvelujemme kehittämistyötä panostamme voimakkaasti henkilöstömme palveluosaamisen kasvattamiseen. Esimerkkinä tästä on viime syksynä käynnistynyt vuoden mittainen palvelumuotoilukoulutus, johon osallistuu laaja joukko kevalaisia. Jotta koulutuksessa opittu siirtyy mahdollisimman vaikuttavasti käytäntöön, keskeinen osa koulutusta on jokaisen koulutukseen osallistuvan toteuttama käytännön kehittämisprojekti.

Haluamme nivoa yhteiskehittämisen tulevaisuudessa entistä paremmin palvelutuotantomme arkeen. Laajennamme myös asiakkaidemme kanssa yhdessä toteutettavaa kokonaan uusien palvelujen pilotteja. Vaikuttavaa tulosta syntyy kaikkein parhaimmin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

Kirjottaja Kati Korhonen-Yrjänheikki
Kati Korhonen-Yrjänheikki Työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja

Minulle on tärkeää tehdä merkityksellistä työtä ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi sekä oppia jatkuvasti uutta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia