Keva
Timo Kietäväinen:

Vuosi 2019 on ollut Kevalle onnistunut

Blogi 19.12.2019 Timo Kietäväinen
Keva

Vuosi 2019 on ollut meille kevalaisille työntäyteinen ja täynnä muutoksia.

Kevan hallitus hyväksyi uuden strategian maaliskuussa ja sen toimeenpano on käynnistynyt tehokkaasti. Strategiassa asetimme kolme päätavoitta:

  • toimialan tehokkain
  • toimialan paras asiakaskokemus
  • sijoituksissa toimialan kärkeä.

Vähempään ei kannata pyrkiä, koska vain noiden tavoitteiden toteutumisen kautta Keva kykenee pärjäämään kovenevassa toimialan sisäisessä kilpailussa. Strategian toteutus on edennyt hyvin ja syksyn henkilöstökyselyn mukaan me kevalaiset olemme uudistushenkistä porukkaa.

Työeläkejärjestelmien yhdistäminen etenee

Työeläkejärjestelmien yhdistämistä valmistellut erillisyystyöryhmä julkisti mietintönsä helmikuussa todeten, että kunta-alan ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistäminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Kevan taholta todettiin, että yhdistäminen on mahdollista. Onko yhdistäminen tarkoituksenmukaista, ratkeaa jatkovalmistelun aikana. Monta asiaa on vielä ratkaistavana.

Kevään lausuntokierros mietinnöstä sujui varsin laajassa yksimielisyydessä ja jatkovalmistelusta tuli selkeä kirjaus hallitusohjelmaan. Sen pohjalta nimettiin jatkotyöryhmä, jonka määräaika päättyy vuoden 2021 lopussa. Paraikaa työryhmä ja sen alatyöryhmät ovat työskentelemässä täydellä teholla.

Työkyvyttömyysriskin vähentämisestä tuli osa lakisääteistä tehtäväämme

Keväällä eduskunta hyväksyi Keva-lakiin lisäyksen, jolla työkyvyttömyysriskin vähentämisestä tuli Kevalle lakisääteinen tehtävä: olemme nyt toimialan ainoa toimija, jolla tämä tehtävä on yksiselitteisesti kirjattu lakiin. Lain muutos selkeytti ja vahvisti Kevan toimintaa. Olemme kuluneena vuonna laajentaneet tätä toimintaa myös valtion hallintoon.

Yksi vuoden aikana toteutumatta jääneistä tavoitteistamme oli työterveyshuoltoon suunnitellun julkisen alan in-house toimijan Taimi-konsernin raukeaminen, koska mukaan ei saatu riittävästi toimijoita.

Keva jatkaa kuitenkin yhteistyön tiivistämistä kaikkien työterveysalan toimijoiden kanssa, koska se on yksi keskeisimmistä keinoista huolestuttavasti kasvussa olevien työkyvyttömyyksien kasvun hillinnässä.

Monitilatoimistosta vauhtia toimintakulttuurin muutokseen

Toimitalomme muutos monitilatoimistoksi valmistui kesällä. Siirtyminen yhteen toimipisteeseen säästää lisäksi vuosittain noin miljoona euroa vuokrakustannuksia. Keva-talon uudistus täyttää tiukat sijoituskriteerimme.

Työskentely samoissa tiloissa on lisännyt toistemme tuntemusta ja vahvistanut sisäistä yhteistyötä.

Tehokkuus

Uuden strategian myötä käynnistimme Kevan organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistustyön kesän jälkeen. Perusideana on rakentaa Kevan toiminta entistä selkeämmin toimiviksi prosessikokonaisuuksiksi ja näin vähentää eri yhteyksissä tunnistettuja organisaatiorajoja ja -siiloja. Organisaatiouudistuksen käytännön toteutus tapahtuu ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Kevan hallitus hyväksyi talouden ja toiminnan suunnittelua ohjaavan talouskehyksen vuosille 2020-2022. Toimitusjohtajan päätöksellä leikattiin jo tämän vuoden talousarviota tiukemmaksi ja toteuttamaan näin paremmin toimialan tehokkain -tavoitetta.

Kohti alan parasta asiakaskokemusta

Kevan perustoiminnoissa vuosi on ollut työntäyteinen. Vuoden alkupuolella erityisesti työkyvyttömyyseläkehakemusten määrän kasvu toi painetta ratkaisutoimintaan. Keva on yhä toimialan kärjessä nopeilla käsittelyajoillaan. Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto kangerteli pahasti ja aiheutti ongelmia maksujen kertymiseen. Onneksi tilanne korjaantui merkittävästi vuoden loppua kohti.

Työnantaja- ja henkilöasiakkaiden palveluja on vuoden aikana kehitetty edelleen tiivistyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kevan sisäisiä raportointi- ja ennustejärjestelmiä on kehitetty vuoden mittaan merkittävästi.

T-Median loppuvuonna toteuttamassa Luottamus & maine -tutkimuksessa Keva nousi muiden isojen työeläketoimijoiden kanssa samoille sijoille. Erityisesti muutaman vuoden ajan tehdyn johdonmukaisen vastuullisuustyön tulokset näkyivät sidosryhmien myönteisissä arvioissa Kevasta. Tämä on tärkeä välitavoite Kevan uudistumisessa ja kannustakoon meitä toimimaan entistäkin paremmin.

Pitkän aikavälin sijoitustuotot isojen toimijoiden kärjessä

Myös sijoitustuotot ovat kehittyneet poikkeuksellisen hyvin: 1-9 kk tulos 4,8 miljardia euroa ja 9,6 prosenttia. Tulos on toimialan isojen työeläketoimijoiden kärkeä.

Mikäli vuoden lopulla ei tapahdu mitään erityisen poikkeuksellista, on kuluvasta vuodesta tulossa euromääräisesti Kevan historian paras sijoitusvuosi euroilla mitattuna. Yhden vuoden tulos ei kuitenkaan ole ratkaisevaa, kvartaaleista puhumattakaan. Erityisen tärkeää on se, että pitkän aikavälin sijoitustuotoissa Keva on vahvistanut asemaansa toimialan isojen toimijoiden kärjessä.

Samoin sijoitustoiminnassa, kuten muussakin Kevan toiminnassa vastuullisuuden merkitys on huomattavasti korostunut kuluvan vuoden aikana ja tulee jatkossakin korostumaan.

Kaiken kaikkiaan päättymäisillään oleva vuosi 2019 on ollut Kevan kannalta onnistunut. Kiitokset kaikille kevalaisille hyvin tehdystä työstä. Kiitokset luottamushenkilöillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Kiitos yhteistyökumppaneillemme hyvästä, entisestään tiivistyneestä yhteistyöstä.

Tältä pohjalta on hyvä toivottaa kaikille hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulua sekä kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2020.


Lisää aiheesta

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia