Keva
Timo Kietäväinen:

Viisi vuotta viisaampana

Blogi 27.1.2021 Timo Kietäväinen
Keva

Kun minut vajaa viisi vuotta sitten valittiin Kevan toimitusjohtajaksi, asetettiin tavoitteekseni sekä Kevan toiminnan uudistaminen että sen normalisointi aiempien varsin myrskyisten vuosien jälkeen.

Isona haasteena tuolloin oli Kevan heikko julkinen kuva, joka luonnollisesti vaikutti monin tavoin organisaation sisällä. Tuonkaltaisia ongelmia ei kyetä ratkaisemaan muuten kuin avoimuudella, tavoitteiden selkeyttämisellä ja laajalla kaikkien sitoutumisella yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Ratkaisevaa oli ja on ollut Kevan hallituksen ja valtuutettujen vahva tahto ja tuki tarvittavien uudistusten toteuttamiselle.

Keva on nyt uudistunut, vahva ja vastuullinen työeläketoimija - Suomen suurin.

Vanhuuseläkkeelle normaaliajassa

Omalta osaltani olen harkinnut, että nyt on oikea hetki päättää eläkkeelle jäämisestä. Olen ilmoittanut Kevan hallitukselle tänään, että aion jäädä eläkkeelle marraskuun alussa tänä vuonna. Kevalaisille asiasta kerroin heti hallituksen kokouksen jälkeen henkilöstöinfossa. Tämä aikataulu on luonteva avoimesti toimivan julkishallintoa palvelevan organisaation johtajalle. Näin seuraajani valinnalle jää kunnolla aikaa.

Kevään mittaan on siis tulossa hakuun todella kiinnostava, Suomen suurimman työeläketoimijan, Kevan toimitusjohtajan virka, hyvähenkisessä ja kehittyvässä organisaatiossa.

Kun esiinnyin aikanaan ensimmäisessä Kevan henkilöstöinfossa valintani jälkeen arvelin, että tavoitteenani on toimia Kevan toimitusjohtajana noin viisi vuotta. Sinä aikana on keskeiset tavoitteet kyettävä toteuttamaan, arvioin. Tämä aikatauluarvio osui kutakuinkin oikeaan.

Ensi marraskuun alussa lakisääteinen henkilökohtainen eläkeikäni tulee täyteen, hieman alle 65-vuotiaana. Tuo pienehkö alenema 65 vuodesta johtuu siitä, että työskentelin ennen vuoden 1995 eläkeuudistusta pitkään kunta-alalla, ja eläkeuudistuksen yhteydessä tuo huomioitiin henkilökohtaisen tavoite-eläkeiän määrittelyssä.

Ennen eläkkeelle siirtymistäni on työssäni vielä runsaasti kiinnostavia haasteita odotettavissa, joihin luonnollisesti panostan täysillä.

Järjestelmien yhdistämisessä vielä paljon ratkottavaa

Tänä vuonna, ehkä jo kevätkauden aikana, käytännössä pitkälti ratkeaa, toteutuuko työryhmän valmistelussa oleva työeläkejärjestelmien yhdistäminen. Paljon ongelmia on valmistelussa jo ratkottu, mutta paljon on vielä ratkottavana.

Järjestelmien yhdistäminen on mahdollista, mutta ratkaisevaa on, onko siihen riittävästi halua ja tahtoa, nähdäänkö uudistus riittävässä määrin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa. On lähes mahdotonta ennustaa tässä vaiheessa, löytyykö tuota tahtoa riittävästi, jotta toimiva yhdistämisesitys on mahdollista saada valmiiksi työryhmässä ja edelleen eduskunnalle annettavaksi.

Kevan kannalta uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen jatkuu riippumatta siitä, toteutuuko työeläkejärjestelmien yhdistäminen vai ei. Yhdistäminen luonnollisesti vaikuttaa ratkaisevasti uudistumisen suuntaan ja sisältöön. Joka tapauksessa ensi vuoden alkupuolella Kevan strategiaa, organisaatiota ja johtamisjärjestelmää on arvioitava uudelleen ja haettava näin suuntaa seuraaviksi vuoksiksi eteenpäin. On tärkeää, että seuraajani johtaa näitä Kevan tulevien vuosien linjausten valmistelua ja niiden toimeenpanoa.

Kevan uudistuminen edennyt hyvin

Olen eri yhteyksissä tuonut esiin sen, että uudistuksia valmisteltaessa on tärkeää tunnistaa, miten paljon kyseinen organisaatio kykenee kerralla uudistumaan. Uudistumiskyky vaihtelee paljon eri organisaatioiden välillä. Tämän on elämä opettanut.

Kevan uudistumiskyvyn kannalta oli tärkeää viisi vuotta sitten nähdä kauas ja jaksottaa tehtävät uudistukset pidemmälle, 10 vuoden ajalle, ja asettaa jaksoille selkeät välitavoitteet. Ensin, vuonna 2016 käynnistettiin vuoteen 2019 ulottuvat kehittämishankkeet, sitten uudistettiin 2020-luvun puoliväliin tähtäävä strategia tavoitteina toimialan paras asiakaskokemus, toimialan tehokkain toimija sekä sijoituksissa maan kärkeä. Viime vuonna, poikkeusoloissa, uudistettiin organisaatiota ja johtamisjärjestelmää pääprosessien mukaiseksi.

Olemme uudistaneet palvelujamme, ja on ollut hieno huomata asiakkaidemme ottaneen erilaiset sähköiset- ja etäpalvelut hyvin käyttöön.

Myös sijoitustoiminnassa on onnistuttu. Maaliskuun koronaromahduksen jälkeen sijoitusvarallisuuden arvo nousi viime vuoden lopulla uuteen ennätykseen, ennakkoarvion mukaan noin 58 miljardiin euroon.

Neljä vuotta sitten tuli eteen pitkään tiedossa ollut tilanne, jossa kunta-alan eläkemaksut eivät enää riittäneet kunta-alan eläkeläisten eläkkeiden maksuun. Sijoitusten tuottoja ja huonoina vuosina myös pääomaa käytetään siis kasvavassa määrin eläkkeiden maksuun. Tähän on varauduttu hyvin rahastoimalla eläkemaksuja ja niitäkin enemmän sijoitusten tuottoja vuodesta 1988 lähtien. Myös Kevan sijoitusstrategiaa uudistettaessa on tämä otettu huomioon.

Kevan maine asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa on kuudessa vuodessa vahvistunut erinomaiselle tasolle. Pohjoisranta BCW:n tutkimuksessa viime syksynä suurin nousu tapahtui sidosryhmiemme mielestä Kevan vastuullisuudessa. Tästä olen erityisen iloinen!

Toki jokaisen organisaation - myös Kevan - toimintaan kuuluu myös epäonnistumiset. Joulukuussa inhimillisen erehdyksen vuoksi kunta-alan eläkkeensaajien tammikuun eläkkeet maksettiin etukäteen jo joulukuussa. Kerroimme virheestä avoimesti, pyysimme anteeksi ja ryhdyimme välittömästi toimenpiteisiin minimoidaksemme virheestä asiakkaillemme aiheutuvat vahingot. Kiitos Kelan, valtiovarainministeriön ja verottajan kanssa tehdyn yhteistyön, kyettiin virheen vaikutukset hoitamaan siten, ettei virheestä aiheutunut kunta-alan eläkeläisille ongelmia toimeentulotukien saamisessa tai verotuksessa. Olemme myös selvittäneet virheen syyt ja tehneet toimenpiteitä estääksemme vastaavan kaltaisten virheiden syntymisen.

Itseäni on erityisesti ilahduttanut se, että henkilöstölle viikoittain tehtävä Kevafiilis-kysely on osoittanut kevalaisten fiilisten olleen erittäin hyvällä tasolla koko korona-ajan. Kevan organisaatioitsetunto on myös vahvistunut hyvälle tasolle viime vuosien aikana.

Kevan uudistumista on tehty hyvässä hengessä kevalaisten ja asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tästä on hyvä jatkaa! 

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia