Palvelut Työkyky
Eeva-Liisa Nurmi:

Tiedolla johtamisen välttämättömyys

Blogi 13.5.2019 Eeva-Liisa Nurmi
Palvelut Työkyky

Tiedolla johtaminen alkaa olla työpaikoilla yleinen mantra, jota toistetaan jo kuin meditaatiossa tiettyä lausetta. Eikä ihme – johtamisen perustaksi tarvitaan suunnitelmallista datan keräämistä, analyysiä ja johtopäätöksiä. Mutta minkälainen rooli tiedolla on henkilöstövoimavarojen ja työkyvyn johtamisen kanssa? Aiheesta keskusteltiin vahvasti ValtioExpo-tapahtumassa.

Tapasimme ValtioExpossa valtion organisaatioiden asiakkaitamme ja kysyimme heiltä, millaisia työkykyjohtamisen haasteita heidän organisaatioissaan on tällä hetkellä. Vastauksissa ilmeni yksiselitteisesti haasteet työn muutoksesta: työ ja osaamistarpeet muuttuvat koko ajan, ja niistä taas voi kehittyä työkyvyn haasteita.

Lisäksi ValtioExpon puheenvuoroissa mm. Rajavartiolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen edustajat nostivat vahvasti esille tiedon kokoamisen ja analyysien tarpeen isona kysymyksenä ja kehittämiskohteena. Hajallaan oleva tieto ei palvele johtamista eikä esimiestyötä.

Organisaatiot tarvitsevat tiedolla johtamiseen sekä työkykyjohtamiseen tukea ja aitoa kumppanuutta.

Hyödynnä henkilöstöä ja työkykyä kuvaava tieto johtamisessa

Tiedolla johtamisen nimeen vannotaan henkilöstöjohtamisessa. Henkilöstöä kuvaava tieto tuntuu kuitenkin jäävän usein irralliseksi muusta organisaation toimintaa kuvaavasta tiedosta. Miten ihmeessä on näin? Eikö juuri henkilöstö tuota palvelut? Ottaen vielä huomioon, että julkisella sektorilla henkilöstön osuus budjetista on organisaatioissa noin 70-80 prosenttia.

Vielä enemmän marginaalissa tuntuvat olevan työkykyä kuvaavat tunnusluvut. Niitä kootaan joka vuosi henkilöstöraportteihin ja useita kertoja vuodessa työterveyshuollon ja HR:n tapaamisiin. Peräpeiliin tuijottaminen sujuu rutiinilla, mutta olennaista on, hyödynnetäänkö tietoja työkyvyn johtamisessa.

Esimerkiksi turvallisuusalan organisaatioissa henkilöstön työkyvyn tilannekuvan tieto on kriittistä koko toiminnan kannalta – mikä on henkilöstön kyky ja valmius toimia yllättävissä tilanteissa. Mutu-johtamisella ei pärjätä osaamisen eikä toimintakyvyn haasteiden ennakoinnissa eikä reagoinnissa.

Yhteistyöllä ylivoimaisesti parhaimmat tulokset – Keva auttaa kumppanina

Henkilöstön osaamisen, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisellä johdetaan työkykyäkin. Erityisesti osaamiseen näyttää linkittyvän myös monet työkyvyn haasteet. Miten näistä kerätään tietoa? Miten tietoa tulkitaan ja mitä siitä seuraa?

Haluamme aidosti auttaa asiakkaitamme tekemään vaikuttavia toimenpiteitä johtamiseen – myös se on tehtävä tiedolla. Keva tuottaa henkilöstöä kuvaavaa tietoa mm. kustannuksista, kuntoutusten ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemusmääristä ja prosenttiosuudesta ja kuntoutusten toteutumisesta.

Asiakkaalla taas on tietoa mm. henkilöstön vaihtuvuudesta, henkilötyövuosien tavoitteista.

Kevan tieto ja asiakkaan tuottama tieto eivät sellaisenaan riitä tiedolla johtamisen tueksi. Molempien tietoja pitää tulkita yhdessä, jotta päästään kartalle, mitä ja miten toimintaa tulisi kehittää.

Tiedosta syntyvä selkeä kokonaiskuva ja toimivimmat ratkaisuehdotukset syntyvät ylivoimaisesti parhaiten yhteistyössä. Ja sillä, että tieto hyödynnetään johtamisessa – myös työkyvyn johtamisessa.


Sivuillamme myös

Kirjottaja Eeva-Liisa Nurmi
Eeva-Liisa Nurmi Asiakaspäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia