Työelämä
Reija Hyvärinen:

Tärkeintä on sietää

Blogi 11.9.2019 Reija Hyvärinen
Työelämä

Kaikki mitä ajattelemme ja teemme, tulee ennen pitkää näkyviin. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun miettii, onko työkulttuuri työyhteisössä tärkeää vai ei.

Väitän, että työkulttuuri ei ole vain tärkeää; se on tärkeintä. Työkulttuurin tavoitteiden määrittelyä, mittaamista ja johtamista usein vältellään, sillä sen johtaminen ei ole helppoa ja pehmeää, vaan vaativaa ja kovaa työtä.

Oikeiden asioiden tekeminen siivittää työyhteisön menestykseen. Sen vastakohta, oikeiden asioiden tekemättä jättäminen taas purkautuu vääjäämättä esiin erilaisten kriisien kautta.

Kaikki on valintaa. Valitsemme asiat, joita teemme ja jotka tulevat näkyviksi. Mitä olennaisempia asioita jätämme tekemättä, sen varmemmin ne purkautuvat vahingollisella tavalla, ajan päästä. Ja sen suurempia kriisejä on ennen pitkää luvassa.
 

Kriisejä voi ehkäistä parhaiten vaalimalla tietoisesti työyhteisön peruspääomaa, työkulttuuria.

 
Kun yhteisö tai yritys joutuu julkisuuskriisiin, huudetaan apuun kriisiviestintää. Se on ymmärrettävää. Kriisin sattuessakin pitää tehdä oikeita asioita oikein. Viestinnän ammattilainen on kriisissä kuitenkin hoitaja, joka paikkaa laastarilla aortan repeämää.

Kriisejä voi ehkäistä parhaiten vaalimalla tietoisesti työyhteisön peruspääomaa, työkulttuuria. Oikeita asioita on tehtävä oikein, ja tinkimättä, kaikilla tasoilla. Yhdessä valittujen arvojen merkitystä toiminnalle on pohdittava yhtä hyvin hallituksessa kuin työntekijöiden keskuudessa. Eniten vaaditaan niiltä, joilla on eniten valtaa. Yhteisön tai yrityksen hallituksen on siis tehtävä työnsä tinkimättä.

Johdon on näytettävä teoillaan, mitä linjaukset tarkoittava, sillä johdon teot siirtyvät eteenpäin ja niillä luodaan työkulttuuria käytännössä. Tekoja pitää olla enemmän kuin puhetta. Kuuntelua pitää olla kaikista eniten, sillä vuoropuhelussa kulttuuri vahvistuu. Tällaisessa ympäristössä työntekijällä on mahdollisuus antaa panoksensa, tehdä osansa ja kantaa vastuunsa. Toisaalta myös vastuuttomuuteen tai alisuoriutumiseen voidaan puuttua.
 

Terve työkulttuuri sietää keskeneräisyyttä
ja juhlii näkyväksi tekemistä.


Työkulttuurin rakentamisessa viestinnän tehtävä on rakentaa odotuksia.

Viestintä voi ohjata asiakkaat, sidosryhmät, johdon ja henkilöstön oikeiden kysymysten äärelle. Viestintä voi kysyä kysymyksiä, joilla työyhteisön ajatukset ja teot muuttuvat näkyväksi. Terveessä, avoimessa työkulttuurissa voidaan esittää oikeita, vaikeita kysymyksiä vailla pelkoa rangaistuksesta, häpäisystä tai tuomiosta. Vaikeita kysymyksiä siedetään ja niihin vastataan arvostavassa hengessä. Terve työkulttuuri sietää keskeneräisyyttä ja juhlii näkyväksi tekemistä.

Kun viestinnän suunnittelua, resursseja ja tekemistä keskitetään avoimen, kuuntelevan ja arvostavan työkulttuurin toteutumiseen, tarvitsee kriisiviestintään turvautua harvemmin. Myös kriiseistä toipuminen nopeutuu.

Kirjottaja Reija Hyvärinen
Reija Hyvärinen Viestintäjohtaja

Intohimona coaching ja viestinnän strateginen johtaminen. Vastaan myös Kevan brändistä ja vastuullisuudesta. 

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia