Keva
Timo Kietäväinen:

Suuri eläkeuudistus odottaa tekijöitä

Blogi 19.2.2019 Timo Kietäväinen
Keva

Eläkejärjestelmän kestävyys on maassamme hyvä. Vuoden 2017 alusta voimaan astunut eläkeuudistus on parantanut järjestelmän kestävyyttä luomalla sen sisään joustoa, jossa eläkkeelle siirtymisen ajankohta riippuu ikäryhmän elinaikaodotteesta.

Vuoden 2017 uudistus ei ole ainoa maassamme. Viimeisimmät uudistukset ovat toteutuneet vuosina 1995, 2005 ja 2017. Kyky tarvittaessa uudistaa eläkejärjestelmäämme on ollut myös yksi sen keskeisimmistä vahvuuksista.
 

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistäminen on toteutuessaan iso eläkejärjestelmämuutos

 
Seuraava eläkejärjestelmäuudistus häämöttää jo tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen asiantuntijatyöryhmä asetettiin 12.6.2017 arvioimaan, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Nyt helmikuussa 2019 tuo työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja loppuraportti luovutettiin ministereille 19.2.

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistäminen on toteutuessaan iso eläkejärjestelmämuutos. Vaikka muutosaskel on kansalaisten näkökulmasta viimeiseen eläkeikiä korottaneeseen eläkeuudistukseen verrattuna pieni, on se suomalaiselle eläkejärjestelmälle suuri.
 

Jo se, että työeläkejärjestelmien yhdistämistä on ennakkoluulottomasti selvitetty, on historiallinen teko

 
Yhdistymistä valmistellutta työryhmää ja eläkepolitiikan vaikuttajatahoja voi jo nyt kiittää kaukonäköisyydestä ja kompromissihalukkuudesta.

Jo se, että työeläkejärjestelmien yhdistämistä on ennakkoluulottomasti selvitetty, on historiallinen teko, eli kyseessä on ensimmäinen todellinen yritys selvittää yhdistymisen mahdollisuuksia. Suuren arvon selvitys saa etenkin siitä, että asiaa pohtinut asiantuntijaryhmä on päätynyt yksimieliseen ja varsin yksityiskohtaiseen 15 reunaehtoa sisältävään esitykseen siitä, miten yhdistämistyö voitaisiin tehdä. Tämä antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle, vaikkakin mietintö jättää ymmärrettävistä syistä paljon yksityiskohtia jatkoselvityksen kohteeksi.
 

Kunta-alan kannalta tärkeää on se, että tätä kautta kuntasektorin eläkemaksut kyetään pitkähkön siirtymäajan jälkeen saamaan yksityisen sektorin tasolle

 
Keva on suhtautunut yhdistämisselvitykseen rakentavan kriittisesti. Kyse ei ole vain siitä, miten Kevan työeläketoimijana käy, vaan erityisesti siitä, miten käy kunta-alan vakuutettujen ja kunta-alan työnantajien.

Olemme olleet hyvin tietoisia siitä, että myös veronmaksajien näkökulmasta uudistuksen tulee olla perusteltu. Kunta-alan kannalta tärkeää on se, että tätä kautta kuntasektorin eläkemaksut kyetään pitkähkön siirtymäajan jälkeen saamaan yksityisen sektorin tasolle. Tämä on hyvä viesti kaikille, jotka ovat olleet huolissaan kuntatyön tulevaisuudesta. Jatkossa kunnille tarjoutuu myös aivan uudenlainen mahdollisuus hankkia henkilöstön eläkevakuutukset kilpailutuksen kautta.
 

Esitetty uudistus ei vaikuta nyt eläkkeellä olevien eläkkeisiin


Kunta-alan työntekijöiden ja Kevasta eläkettä saavien kannalta helpottava tieto on, että esitetty uudistus ei vaikuta nyt eläkkeellä olevien eläkkeisiin. Uudistus ei myöskään vaikuta työssä tai eläkkeellä olevien eläkemaksuihin, eläkekertymiin, eläkeindekseihin eikä eläkeikään.

Meidän on hyvä muistaa, että jäljellä on vielä runsaasti keskeneräisiä ja määrittelyä vaativia asioita. Tässä työssä tarvitaan myös jatkossa paljon yksituumaisuutta ja hyvää tahtoa. Pelkästään erilaisten tietojärjestelmä- sekä rekisterimuutosten sekä yksityisten alojen tyyliseen sijoitusriskiin liittyvien mittavien muutostöihin menee paljon aikaa, jotta muutokset saadaan toteutettua hallitusti.
 

Uudistuksen toimeenpanoon on varattava riittävä valmistautumisaika

 
Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistäminen oikein toteutettuna vahvistaa koko TyEL-järjestelmän sisäistä kilpailua. On koko TyEL-järjestelmän etu, että muutokseen valmistaudutaan vastuullisesti ja huolella. Uudistuksen toimeenpanoon onkin varattava riittävä valmistautumisaika. Työryhmän työssä alustavasti hahmottelema aloitusvuosi 2027 on Kevan arvioissa äärimmäinen minimi.

Odotettavissa olevan lausuntokierroksen jälkeen lainvalmistelutyön käynnistämisestä tarvitaan selkeä yksityiskohtainen poliittinen päätös. Tämä on mahdollista tehdä esimerkiksi pian eteen tulevissa hallitusneuvotteluissa. Uudistuksen myötä käynnistyvässä lainvalmistelussa laaja-alainen valmistelu on ensiarvoisen tärkeää.

Seuraava eläkeuudistuksen työ odottaa tekijöitä. Keva on osaltaan tähän työhön valmis. Kevassa käynnissä olevat uudistukset tähtäävät siihen, että Keva kykenee vastaamaan myös mahdollisen yhdistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia