Työelämä Vastuullisuus
Markus Mankin:

Riskienhallinta kuuluu kaikille

Blogi 3.9.2021 Markus Mankin
Työelämä Vastuullisuus

Nopeasti yllättänyt globaali koronapandemia toi esille riskienhallinnan ja varautumisen tärkeyden. Ihmiset ympäri maailmaa mukautuivat tilanteeseen hämmästyttävän nopeasti. Myös uusia innovaatioita syntyi. Työelämän vanhat tavat ja uskomukset ovat saaneet jäädä, mikä pitää ymmärtää ainutkertaisena mahdollisuutena. Mutta entäs ne riskit ja niiden hallinta?

Kevaan Suomen suurimpana työeläketoimijana luotetaan. Sosiaalinen media seuraa tarkasti, miten julkiset toimijat toteuttavat tehtäviään. Eläkkeet on maksettava oikein ja ajallaan kaikissa oloissa. Tämän ykköstavoitteen jälkeenkin jää hoidettavaksi monia kriittisiä toimintoja.

Korona-pandemia on ollut kriittinen testi myös organisaation kyvylle joustaa ja muuttua nopeasti, jotta avaintehtävistä suoriudutaan moitteettomasti. Tämä on osaltaan nostanut esille ennakoivan riskienhallinnan tärkeyden.

Riskienhallinta on ruohonjuuritason toimintaa ja kuuluu kaikille eikä vain johdolle. Toki johdon on tärkeää kertoa koko henkilöstölle sen merkityksestä.

Ennakoitavia asioita on hengästyttävän paljon

Riskienhallinnan näkökulmasta ennakoitavien asioiden lista on hengästyttävän pitkä. On ymmärrettävä:

  • miten asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat
  • millaista uutta sääntelyä tulemme kohtaamaan
  • onko meillä kykyä vastata kyber- ja tietoturvauhkiin
  • kykenemmekö uudistamaan keskeiset tietojärjestelmät optimaalisessa aikataulussa
  • kykenemmekö tehostamaan perusprosessejamme

Näkökulmaa voisi luonnehtia jopa strategiseksi. Työeläketoimijalle aivan oma lukunsa ovat sijoitustoimintaan liittyvät markkinariskit, joiden hallinta itse asiassa on juuri sijoitusammattilaisen ydintehtävä.

Palvelujen digitalisaatio yhdistyneenä saatavuuden parantamiseen, verkottunut ympäristö sekä kiristyvä henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö tuovat haavoittuvuuksia. Jälleen riskienhallinnan merkitys korostuu.

Nousevana riskialueena on myös robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen riskien hallinta. Tulemme todennäköisesti näkemään myös analytiikkaan ja datan hallintaan liittyvää uutta sääntelyä lähitulevaisuudessa.

Mieluummin ennakoivasti kuin reagoivasti

Riskienhallinta on nykyisin paljon muutakin kuin varautumista ulkoisiin uhkiin: suurimmat haasteet liittyvätkin usein organisaation omien tavoitteiden saavuttamiseen.

Esimerkkinä henkilöstön osaamisen varmistaminen, joka vaikuttaa ratkaisevasti onnistumiseen tulevaisuudessa. Miten vastaamme muuttuviin käsityksiin hyvästä työntekijäkokemuksesta?

Lopuksi on hyvä muistuttaa vielä hyvän hallinnon tärkeydestä luottamuksen rakentajana ja säilyttäjänä. Erilaisessa sidosryhmien odotuksia mittaavissa selvityksissä on havaittu, että luottamus työeläketoimijan hallinnon toimivuuteen on keskeistä.

Toiminnan avoimuus, hyvä hallinto ja vastuullisuus edellyttävät aktiivista ja kehittyvää riskienhallintaa ja myös compliancen toimivuutta.

Mieluummin toimimme ennakoivasti kuin reagoivasti. Toimiva compliance-ohjelma onkin riskienhallinnan oivallinen väline hyvän hallinnon varmistamiseksi: sen tulisi tuoda näkyväksi, miten toimitaan tilanteissa, joissa toimitaan eri suuntiin menevien intressien paineessa.

Kirjottaja Markus Mankin
Markus Mankin Hallintojohtaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia