Digitalisaatio Työelämä
Mari Saarela:

Palvelumuotoilijan huoneentaulu: Etsi juurisyyt! Yhdistä voimat!

Blogi 4.11.2019 Mari Saarela
Digitalisaatio Työelämä

Pääsin ihailemaan cheerleading-tapahtumassa kummityttöni ja hänen joukkueensa esitystä. Siellä näkyi koko kehittymisen kaari aloittelevista joukkueista aina ammattilaistason esityksiin. Eri tasojen väliin mahtuu paljon kehittymistä, kasvamista ja oppimista. Ja koska kyse on joukkuelajista, kaikki kehittyminen tapahtuu yhdessä ja monesti suoraan katsojien silmien edessä.

Cheerleading-esimerkki tuli mieleeni, kun kertasin päättymässä olevan USCO-hankkeen vaiheita. Laurea ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston koordinoimassa hankkeessa etsittiin keinoja hyödyntää digitalisaatiota ja avointa innovaatiotoimintaa liiketoiminnan kehittämisessä. Keva oli yksi yrityskumppaneista, joten pääsin Kevan projektiryhmässä perehtymään teemaan monipuolisesti.

Oma urani palvelumuotoilun ja innovaatiotoiminnan parissa onkin kulkenut yhtä jalkaa USCO-hankkeen kanssa.

Kehittyminen ja kasvaminen on tapahtunut pikkuhiljaa arjessa, osana käytännön tekemistä. Hanke on vahvistanut kykyäni tarkastella samaa ilmiötä eri kulmista ja eri tasoilta: olen sekä tarkastellut isoa kuvaa että oppinut käyttämään eri kehittämismenetelmiä. Tieto on kytkeytynyt saumattomasti tekemiseen. Eikä käsitys tiimityöstä ja yhdessä tekemisen merkityksestä ole hetkeksikään hämärtynyt: sparraustukea on ollut aina tarjolla!

Mitä olen oppinut?

Ajan myötä olen sisäistänyt, että vaikka toiminnan ja palveluiden kehittämistä voi tehdä monella tapaa, tietyt lainalaisuudet johtavat aina parhaisiin tuloksiin. Tässä muutama oppi viime vuosilta:

  • Hyödynnä malleja, menetelmiä ja pelejä, mutta varmista, että olet ymmärtänyt asioiden keskinäiset riippuvuudet ja ratkottavien ongelmien juurisyyt. Jokaisen selkiinnyttävän mallinnuksen taustalla on nimittäin hienosyinen verkosto, joka tulee ymmärtää ennen uuden tekemiseen ryhtymistä. Mielipiteiden ja pintatiedon varassa toimiminen johtaa sähläämiseen, huonoihin päätöksiin ja päällekkäiseen työhön, koska juurisyyt ja asioiden keskinäiset vaikutussuhteet eivät löydy pinnalta. 
     
  • Nopeus ja ketteryys ovat päivän sana, joten ole reipas ja rohkea, mutta älä toimi isosti, ennen kun olet ymmärtänyt kaikki näkökulmat ja raivannut uuden edestä riittävästi esteitä. Meillä on usein niin kova kiire osoittaa oma asiantuntemuksemme tai ideamme upeus, ettemme keskity kuuntelemaan ymmärtääksemme ja hyödyntääksemme muiden asiantuntemusta ja kokemusta. Ketteryys ei ole synonyymi kevyelle ajattelulle ja pikaratkaisuille, vaan toimintamalli, joka mahdollistuu, kun opimme ottamaan kaikki näkökulmat tehokkaasti huomioon ja silotamme tietä ideoista lopputuloksiin.

  • Yhteiskehittäminen on edellytys parhaisiin ratkaisuihin, joten älä unohdu vain keräämään kommentteja tekemästäsi työstä. Yhteiskehittämisen muotoja on loputtomiin ja usein jo pienillä muutoksilla saat muutettua passiivisemman osallistamisen aidoksi yhdessä tekemiseksi ja uuden luomiseksi. Ei siis kannata tyytyä samaan totuttuun tapaan joka kerta. Ajan mittaan huomaat väistämättä, että lopputuloksen laatua ja tekemisen tehokkuutta on mahdollista parantaa samanaikaisesti, kun yhdessä tekemisen muodot vain valitaan oikein.

Miten viedä oppeja käytäntöön?

Kun tekemistä on paljon ja se on moniulotteista, on tarpeen varmistaa, että oman tekemisen suunta pysyy kirkkaana. Olen laatinut itselleni kehittämisen tarkistuslistan, joka toimii myös annettuina lupauksina itselleni ja kollegoilleni.

  • Teen yhdessä niiden ihmisten kanssa, joille ratkaisua ja mallia luon, onpa kyseessä sitten asiakas, yhteistyökumppani, oma organisaatio tai oma projektini. Yhdessä tekemällä voin ratkoa ongelmat ja luoda ratkaisut samanaikaisesti. Samalla varmistan, että luotu ratkaisu sujahtaa kivuttomasti arkeen ja käyttöön.
  • Visualisoin ymmärrykseni ja laajennan sitä avoimella keskustelulla. Pidän kokonaiskuvan näkyvillä koko ajan, sillä olen oppinut, että ilman sitä on vaarana kadota pistemäiseen tekemiseen ja osaratkaisuihin, jotka eivät toimi yhteen toistensa kanssa.
  • Pidän itseni ja kaikki muut yhteisellä kartalla ja teen suunnanmuutokset aina perustelluista syistä. Näin voin olla ketterä ja kokeileva järkevällä tavalla eikä kenellekään ole epäselvää, miksi nyt tehdään tätä eikä tuota.
  • Ratkon ongelmat siellä missä niiden juurisyyt ovat, niin en joudu ratkomaan saman ongelman eri ilmenemismuotoja moneen kertaan ja monessa eri paikassa.

Maailma on täynnä viisaita ja osaavia ihmisiä, sekä jo tehtyjä kokeiluja, kerättyjä kokemuksia ja tutkittua tietoa – älä siis arvo ja arvaile, vaan opi tekemällä yhdessä. Ja muista välillä ottaa askel taaksepäin ja tarkastaa mihin olet menossa ja kuinka paljon olet jo kehittynyt. Saatat olla jo seuraavalla tasolla!


USCO-hankkeesta kiinnostuneille

Kirjottaja Mari Saarela
Mari Saarela Verkkopalveluasiantuntija

Innovaatiotoiminta, palvelumuotoilu ja digipalvelut

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia