Tutkimukset ja tilastot Työelämä
Ismo Kainulainen:

Paljonko on hoitajapula?

Blogi 26.9.2023 Ismo Kainulainen
Tutkimukset ja tilastot Työelämä

Kova työvoimapula. Se oli vuonna 1955 syy ja kimmoke, kun 23 sairaanhoitajaa aloitti ylimääräisen sairaanhoitajakurssin. Tuo kurssi toimi lähtölaukauksena vuosikymmeniä kestäneelle, pysyvälle koulutusvirralle, jonka myötä tuhannet ja tuhannet hoitoalan osaajat ovat saaneet perustiedot ja taidot hoitaa ihmisiä.

Viime vuosina julkisessa keskustelussa on esitetty toinen toistaan huimempia arvioita sote-alan työvoimapulasta. Tilastokeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle tuottamasta toimipaikkahaastattelusta selviää, että 30 605 sote-alan työpaikkaa jäi täyttymättä vuonna 2022. Reilu 30 000 erillistä työtä jäi siis vaille tekijää viime vuonna.

Sote-alan työvoimapulaa on koettu ”murskata ja mallintaa” eri tahojen laatimilla tilastotutkimuksilla.

Esimerkiksi Kevan eläke-ennusteen mukaan julkiselta sektorilta on jäämässä eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana 12 700 sairaanhoitajaa ja 18 300 lähihoitajaa. Keva.fi: Eläköitymisennuste 2022-2041

Tilannetta ei ainakaan helpota se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan iäkkäiden määrän ja palvelutarpeen kasvaessa pelkästään vanhuspalveluihin tarvitaan noin 30 000 lisähoitajaa vuoteen 2030 mennessä. Thl.fi: Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus, pdf

Myös työpaikkoja on nyt tarjolla poikkeuksellisen paljon. Viimeisen viiden vuoden aikana avoimeen hakuun laitettujen sote-alan työpaikkojen määrä on kaksinkertaistunut ja lukumääräisesti avoimia sote-alan työpaikkoja on tarjolla yli 50 000 paikkaa enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten. Samaan aikaan myös vuokratyö on yleistynyt erittäin runsaasti. Yle.fi: Lähihoitaja Essi Vartiainen tienaa yli 4 000 euroa kuussa – sama on mahdollista monille muillekin

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö toimittivat tänä vuonna hallitusneuvotteluihin ”virallisen totuuden” sote-alan työvoimavajeesta. Neuvotteluihin toimitetuissa muistiossa vajeeksi arvioidaan noin 18 000 työntekijää. Tem.fi: Tiivistelmä: arvio sote-alan työvoimapulasta, pdf

Myös Keva julkisti aiemmin tänä vuonna Aula Research -tutkimustoimiston tuottaman, työvoimatilastoihin perustuvan arvion sote-alan työvoimavajeesta. Tässä tarkastelussa päädyttiin 16 000 sairaanhoitajan ja 8 000 lähihoitajan vajeeseen.

Arviot ovat samalla hehtaarilla, mutta erot luvuissa ovat suuret.

Erot arvioissa johtuvat mm. siitä, että tarkastellaanko työttömien työnhakijoiden lisäksi muita hakijaryhmiä, mistä arvioidaan työpaikkojen täyttyvän, tarkastellaanko vajetta vuosi vai kuukausitasolla ja arvioidaanko pelkästään julkisen sektorin tilannetta vai koko työvoiman tilannetta laajemmin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vaikuttaa nyt tekevän kaikkensa, jotta hoitoalan pito- ja vetovoimaan saataisiin merkittäviä parannuksia ja maahan saataisiin selkeä kuva ja systemaattinen tapa arvioida hoitoalan työvoimatarvetta. Valmista pitäisi lukujen osalta olla jo ensi keväänä. Tilannekuva: STM:n henkilöstön riittävyys -hanke, pdf

Onnistumisia ja hyviäkin uutisia on työvoimapularintamalta tiedossa.

Mehiläinen pisti ja kertoi yllättäen Hyvinvointiala Hali ry:n tilaisuudessa, että heillä ei ole nykyisin työvoimapulaa ensinkään. Mittavat panostukset useamman vuoden aikana ulkomaisten työntekijöiden rekrytoimiseen sekä kouluttamiseen ovat heidän mukaansa johtaneet nyt tilanteeseen, että heillä on riittävästi työvoimaa palkkalistoilla.

Kova työvoimapula. Se on jälleen syy ja kimmoke, kun Joensuussa käynnistyy syksyllä 2024 Karelia-ammattikorkeakoulussa uusi sairaanhoitajakoulutus. Koulutukseen otetaan mukaan 25 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa. Uuden koulutuksen myötä on tarkoitus luoda pysyvä erillinen rekrytointi-, toteuttamis- ja työllistymismalli ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajaopiskelijoille. Yle.fi: Karelia-ammattikorkeakoulu tehostaa ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien koulutusta ja työllistymistä Pohjois-Karjalaan

Kirjottaja Ismo Kainulainen
Ismo Kainulainen Kevan johtava sidosryhmäasiantuntija Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia