Työelämä Työkyky
Anita Savinainen:

Onnistumisten voima – älä hyydytä vaan hyödynnä!

Blogi 21.9.2022 Anita Savinainen
Työelämä Työkyky

Hiekkalaatikolla puolitoistavuotias nostaa onnistuneesti hiekkakakkumuotin ja odottaa katseellaan kehuja vanhemmaltaan. Vanhemman kannustus saa aikaan yhteisen innostuksen. Kyvykkyyden tunne on yksi ihmisen perustarpeista, iästä tai tilanteesta riippumatta. Työelämässä onnistumiset ovat kuitenkin liian vähän käytetty voimavara.

Työssä onnistumiset ovat on merkki siitä, että on osannut, saanut aikaan, edistänyt ja ollut tärkeä osa prosessia. Onnistumisen kokemukset vaikuttavat myös keskeisesti työkykyyn. Ne innostavat ja motivoivat sekä tasapainottavat työssä kuormittavia tekijöitä. Onnistumisten voima vahvistuu edelleen, kun sen jakaa muiden kanssa.

Laajemmin ajateltuna onnistumiset ovat koko työyhteisön yhteinen voimavara. Ne ovat merkkejä askelista kohti yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja konkretisoivat hyvää työtä.

Huolimatta siitä, että onnistumisten voima tiedetään, onnistumiset jäävät työyhteisössä liian usein piiloon.

Miksi onnistumisten - ihan ilmaista - voimaa hyödynnetään työyhteisöissä edelleen aivan liian vähän?

Tunnista onnistumiset tuntemalla työkaverisi

Jotta onnistumiset saadaan esiin, ne täytyy osata tunnistaa.

Tunnistaminen helpottuu, kun hahmottaa asioita vaiheittain. Esimerkiksi pitkään jatkuneen projektin lopputulosten ohella kannattaa huomioida onnistumiset matkan varrella: milloin erilaiset mutkat on saatu ohitettua, mitä taitoja opittu, millaisin ratkaisuja keksitty.

On tärkeää myös muistaa, että onnistumisen tunne on yksilöllinen. Tunne voimistuu yleensä silloin, kun tekeminen liittyy itselle merkitykselliseen, omien arvojen mukaiseen toimintaan tai omaan tavoitteeseen pääsemiseen.

Tunnemmeko toisemme työpaikoilla riittävän hyvin osataksemme huomata ja nostaa esiin toisten onnistumiset?

Onnistumisia voi johtaa

Onnistumisten esille tuominen on osa esihenkilön roolia työkykyjohtamisessa.

Esihenkilön on tärkeä tunnistaa ja nostaa esiin onnistumisia yhteisesti ja kannustaa työntekijöitä tekemään samoin. Esihenkilön tehtävä on osaltaan luoda ja ylläpitää rakenteita: onnistumisen jakamisen paikkoja, rutiineja ja niille luonnollista työkulttuuria. Myös työntekijöille asetettujen tavoitteiden ja haastavuustason tulisi mahdollistaa onnistumisten syntyminen.

Vaikka onnistumisten voima koskettaa kaikkia, on sillä erityinen paikka nuorten ankkuroitumisessa työelämään. Nuorilla uran alun epävarmuus yhdistyy valtavaan motivaatioon, joka valjastuu oikeaan suuntaan ja jatkuu vain, jos oma kyvykkyyden tunne vahvistuu ja potentiaali realisoituu ensimmäisissä työpaikoissa – osin onnistumisten esille nostamisen kautta.

Esihenkilö lukee palaverissa ääneen työntekijän saaman positiivisen asiakaspalautteen. Työntekijän hymy peilautuu avokonttorin ikkunoista ja asiakastapaamisen Teams-ruudulta koko loppupäivän ajan. Hiekkalaatikko on vaihtunut avokonttoriin.

Kenen onnistumisen sinä voisit tänään nostaa esille?


Lue myös Anita Savinaisen uratarina

Innostus työelämän kehittämiseen sai kesätyöntekijä Anita Savinaisen hakemaan Kevaan. Kuukaudet Työnantaja-asiakkuuksien ja työkykyjohtamisen yksikössä ovat mahdollistaneet sukelluksen työkykyjohtamisen maailmaan.


 

Kirjottaja Anita Savinainen
Anita Savinainen Hankekoordinaattori Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia