Työelämä Työkyky Korona
Susanne Heikinheimo:

Nyt on työterveyshuollon aika näyttää kyntensä!

Blogi 11.5.2020 Susanne Heikinheimo
Työelämä Työkyky Korona

Hyvin suunniteltu ja toteutunut työterveysyhteistyö kerää satonsa nyt pandemian poikkeusaikana. Yhteistyö on tiivistä, työnjako selvä ja koko koneisto tukee asiakasorganisaatiota riskien arvioinnissa sekä toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Kiirettä riittää sekä työterveyshuollossa että työnantajaorganisaatiossa, mutta kun vastuut ovat selvät, tehtävät kulkevat prosessimaisen tehokkaasti eteenpäin aikaa säästäen. Tällä on yhä suurempi merkitys: hyvällä työterveysyhteistyöllä vähennetään terveysriskejä ja kustannuksia sekä rakennetaan samalla parempaa tulevaisuutta.

Apua terveydellisen vaaran arviointiin

Työterveyshuollon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu terveydellisen vaaran arviointi työpaikoilla ja toimenpiteiden suunnittelu riskien vähentämiseksi.

Työperäisenä riskinä covid-19-tartunta on uusi eikä työterveyshuollon toimintaohjeissa sanota, ketkä kuuluvat riskiryhmään ja millainen suojaus millaisessakin työssä tarvitaan. Työterveyshuolto yhdessä työsuojelun kanssa arvioi, missä työtehtävissä on suuremmat riskit, miten riskiä voidaan pienentää ja milloin pitää siirtyä toiseen työtehtävään riskin noustua liian korkeaksi.

Mutta miten arvioida riskit, kun esimerkiksi tieto viruksen tartuttavuudesta ja riskiryhmiin kuuluvista on vielä epäselvää?

Tässä vaiheessa yhteistyö erikoissairaanhoidon, THL:n ja Työterveyslaitoksen kanssa korostuu. Hyvällä yhteis-työllä, kaikkien ammattitaitoa käyttäen saadaan aikaan toimintaohjeita, jotka perustuvat tähänastiseen tutkimustietoon.

Tukea kuormittavassa tilanteessa

Toinen yhtä lailla korostuva työterveyshuollon tehtävä pandemia-aikana on psyykkisten kuormitustekijöiden riskinarviointi, toimenpiteiden suunnittelu niiden vähentämiseksi ja tuen tarjoaminen.

Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat tällä hetkellä mm. suuri työkuorma, kiire, poikkeustilaan liittyvät muuttuneet toimintasäännöt, sairastumispelko ja etätyö. Tietämättömyys liittyen koronavirustartunnan riskiryhmiin ja riskitekijöihin sekä taudin etenemiseen lisää myös kuormitusta. Lisäksi työhön liittyvät riskit ulottuvat nyt normaalia herkemmin myös omiin perheenjäseniin.

Erittäin kuormittavat tilanteet, liittyvätpä ne sitten henkeä uhkaavan sairauden kohtaamiseen tai kaiken alleen jättävään suunnattomaan pelkoon, vaativat akuuttia päivystysluontoista apua.

Olisi hyvä löytää tapoja vähentää psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tiedetään, että ne pitkään jatkuessaan lisäävät mielenterveyden häiriöiden riskiä. Jo tällä hetkellä psyykkisten sairauksien aiheuttama työkyvyttömyys on nousussa ja tämä ilmiö näkyy varsinkin aloilla, joissa tämänhetkinen kuormitus on lisääntynyt: terveydenhuollossa, opettajilla ja varhaiskasvatuksessa.

Työterveyshuollon tukea tarvitsevat niin työntekijät kuin esimiehet, HR ja johto.

Jokaisella on oma tehtävänsä

Moni jättää sairaus- ja työkykyasiansa odottamaan parempia aikoja. Perus- ja erikoissairaanhoidossa on peruttu paljon ei-kiireellistä toimintaa ja jonot pitenevät. Psyykkisesti raskaassa - ja joidenkin kohdalla myös fyysises-ti yhä raskaammassa - pandemian poikkeustilassa työkyky on vielä enemmän vaarassa järkkyä.

Nyt on aika yhdessä varmistua kaikkien työkyvyn seurannasta ja tukitoimenpiteiden suunnittelusta.

  • Työntekijöiden, jotka kokevat haasteita omassa selviytymisessään, olisi hyvä ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoonsa.
     
  • Työterveyshuollon edustajat voivat puolestaan yhä aktiivisemmin tunnistaa työkykyriskissä olevat työntekijät, toimia ennakoivasti poissaoloja ehkäisten, olla yhteydessä sairaspoissaolojen aikana ja suunnitella työkykyä parantavia toimenpiteitä yhdessä työsuojelun, HR:n ja esimiesten kanssa.
     
  • HR:n edustajat ja esimiehet voivat myös omalta osaltaan varmistaa, että työkyvyn tuen prosessi etenee kaikkien kohdalla.

Työkykyjohtaminen ja työkyvyn tuki sekä siihen liittyvä vaikuttava työterveysyhteistyö ovat kulmakivet työkyvyttömyyden ehkäisemisessä. Pandemian aikana tämä tarve ei ole mitenkään vähentynyt, vaan päinvastoin: tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa siihen pitäisi satsata yhä enemmän. Ja sen aika on nyt.

Työterveyshuollon edustajat, teidän on nyt aika näyttää kyntenne!

Kirjottaja Susanne Heikinheimo
Susanne Heikinheimo Asiantuntijalääkäri Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia