Palvelut Työkyky Korona
Sirpa Reijonen:

Miten ammatillinen kuntoutus toteutuu korona-aikana?

Blogi 15.10.2020 Sirpa Reijonen
Palvelut Työkyky Korona

Maaliskuussa alkoivat ammatillisen kuntoutuksen puhelimet soida. Huolestuneet kuntoutusasiakkaat soittelivat ja kyselivät, mitä tapahtuu, jos ammatillinen kuntoutus keskeytyy koronaan. No, kävikö näin? Loppuivatko työkokeilut ja koulutukset koronaan? Entä romahtiko kuntoutushakemusten määrä poikkeusoloissa? Syntyikö kuntoutussuunnitelmia?

Koronapuheluiden soidessa mietimme korvaus- ja ratkaisukäytäntöjä uudelleen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Periaatteeksi otimme, että pyrimme tukemaan asiakkaidemme kuntoutusohjelmien jatkumista.

Emme katkaisseet kuntoutusetuuksia lyhyiden koronakatkojen vuoksi, ja hyväksyimme kuntoutussuunnitelmia niissä muodoissa, kun niitä poikkeusoloissa oli mahdollista toteuttaa. Opiskelijoita kannustimme edistämään opintojaan etänä ja joustimme opintopistevaatimuksista kevään osalta.

Kuntoutuksen ennakkopäätöksiä annettiin keväällä kuten ennenkin

Ammatillisesta kuntoutuksesta on mahdollista hakea ennakkopäätöstä jo ennen varsinaisen kuntoutussuunnitelman laatimista. Pelkäsimme, että poikkeusoloissa työkykyasiat jäävät muiden asioiden jalkoihin eikä kuntoutusprosesseja käynnistellä, ja ennakkopäätökset vähenevät.

Hieman ehkä yllättäenkin ennakkopäätösten määrässä ei kuitenkaan tapahtunut kevään aikana suurtakaan muutosta aikaisempiin vuosiin nähden. Sitä vastoin ennakkopäätöshakemukset kääntyivät laskuun heinäkuussa, ja syyskuun loppuun mennessä ennakkopäätöksiä annettiin 4 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Työkokeilupäätöksissä notkahdus

Keväällä uusien työkokeilusuunnitelmien syntyminen sitä vastoin takkusi.

Työkokeilujen aloitusajankohtia siirrettiin ja uusia suunnitelmia jäi tekemättä. Maalis-toukokuun aikana Kevassa tehtiin 492 työkokeilupäätöstä, kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan päätöksiä tehtiin 679.

Erityinen notkahdus työkokeilupäätöksissä tapahtui huhtikuussa, jolloin kuukauden työkokeilujen päätösmäärä muodostui 40 prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi. Notkahdus osoittautui onneksi väliaikaiseksi, ja kesäkuusta lukien työkokeilupäätöksiä annettiin edellisvuoden tahtiin: syyskuun jälkeen vähennystä edellisvuoteen oli enää 9 prosenttia.

Koulutuspäätökset eivät vähentyneet

Kevan antamien koulutuspäätösten määriä korona ei vähentänyt. Päinvastoin. Kokonaisuutena syyskuun loppuun mennessä koulutuspäätöksiä on annettu noin 12 prosenttia viime vuotta enemmän, ja erityisesti kasvua on tapahtunut keväällä.

Olisiko työkokeilumahdollisuuksien kapeneminen jopa kannustanut asiakkaita opintoihin?

Suurin osa opiskelijoista valmistui ajallaan

Koronan iskiessä olimme huolissamme opintojen loppusuoralla olevista opiskelijoistamme.

Ennustimme, että opiskelijat, joiden piti valmistua kevään ja kesän aikana, eivät saa opintojaan päätökseen koronan estäessä loppuharjoittelut ja tutkintoon liittyvät näytöt.

Oppilaitokset onnistuivat kuitenkin järjestämään vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja, ja osin myös näyttöpaikkoja melko hyvin, ja suurin osa opiskelijoista valmistui ajallaan. Koulutuksen jatkopäätöksiä annettiin koronasyistä vain alle kymmenen. Keskimäärin koulutusaikaa jatkettiin 3,5 kuukaudella. Päätökset kohdistuivat eri opiskelualoille, useimmiten liiketalouteen.

Palveluntuottajat jatkoivat ohjauksia

Kuntoutusasiakkailla on mahdollisuus päästä Kevan kautta palveluntuottajalle, jonka kuntoutussuunnittelija auttaa asiakasta henkilökohtaisesti kuntoutussuunnitelman laatimisessa.

Uusia ohjauksia palveluntuottajille tehtiin maaliskuussa aikaisempaa vähemmän.

Poikkeustilanteessa palveluntuottajat kuitenkin kehittivät digitaalisia palveluitaan ja järjestivät etävastaanottoja niin, että huhtikuussa ohjauksia tehtiin jo normaalioloja vastaavasti.

Koronan jälkitaudit

Entä jäikö koronasta jälkitauteja ammatilliseen kuntoutukseen?

Valitettavasti ainakin työllistymiseen liittyvä epävarmuus, joka vähentää asiakkaiden innostusta miettiä ammatin tai työtehtävien vaihtoa, vaikka terveydentila sitä vaatisikin.

Kuntoutusasiantuntijat ovat havainneet, että koronan myötä työnantajien on aikaisempaa vaikeampi luvata työllistymistä työkokeilun jälkeen.

Lisäksi opiskelijoille tuottaa hankaluutta löytää työssäoppimispaikkoja ja muodostaa työllistymisen kannalta arvokkaita työpaikkakontakteja jo opiskeluaikana.

Mutta onneksi koronasta jäi jotakin hyvääkin. Poikkeustilanne on opettanut meitä kaikkia mukautumaan ja joustamaan. Työpaikoilla on opittu järjestelemään ja tekemään töitä uusilla tavoilla. Digitaalisuuden ja etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen on kasvanut, ja jopa työkokeilut onnistuvat etänä.


Sivuillamme myös

Kirjottaja Sirpa Reijonen
Sirpa Reijonen Kuntoutuspäällikkö

Kirjoitan työurien tukemisesta ja niiden mahdollisuuksista kuntoutuksen näkökulmasta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia