Työelämä Työkyky
Reija Hyvärinen:

Mentorointi sopii kaikenikäisille

Blogi 2.9.2021 Reija Hyvärinen
Työelämä Työkyky

Ristiriitaiset voimat repivät työelämää. Toisaalla on valtava työvoimapula, toisaalla työttömyyttä. Tarvitaan uusiutuvaa osaamista, mutta myös monia vanhoja perustaitoja, aina ja uudestaan. Eläkkeelle jäädään monesti hyvässä kunnossa, kun taas yhä nuoremmat kärsivät esim. mielenterveysongelmista, jotka vaarantavat työuran.

Työelämässä on tarve käyttää kaikkia menetelmiä, joilla hyvinvointia voidaan lisätä ja osaamista tunnistaa ja oivaltaa. Kaikenikäisten osaamista on tehtävä näkyväksi.

Unelmien ja toiveiden kartoittamiseen, osaamisten listaamiseen ja hahmottamiseen on olemassa erilaisia testejä, pelejä ja työkaluja. Kevallakin on vapaasti suomalaisten käyttöön jaettava Kompassi-työkirja (pdf).

Kuitenkin. Moni oppii itsestään parhaiten vuorovaikutuksessa toisen kanssa.

Mentoroinnilla piilevää osaamista näkyväksi

Mentorointi on toimiva, mutta aivan liian vähän käytetty keino jäsentää ja ymmärtää omaa piilevää osaamista. Se on keino, jolla piilevää osaamista voi tehdä näkyväksi.

Mentorointi on kahden ihmisen prosessi, jonka tavoitteena on kehittää mentoroitavan ammatillista osaamista ja uramahdollisuuksia. Mentorointisuhde ei kestä täältä ikuisuuteen, vaan sille sovitaan määräaika.

Mentori on yleensä alalla kokeneempi työntekijä, joka oivalluttaa nuorempaa työntekijää keskustellen.

Aktoriksi kutsutaan henkilöä, jonka uraa halutaan edistää. Joskus myös nuorempi voi mentoroida vanhempaa. Kisällin ja mestarin roolit menevät monesti tämän päivän työelämässä ristiin, siitä digitalisaatio pitää huolen. Mentoroinnin voima on siinä, että se taipuu tähänkin.

Mentorointikeskusteluissa katsellaan työelämää uteliaasti, rauhassa, erilaisista perspektiiveistä. Kun keskustelijoiden välillä vallitsee luottamus, voidaan erilaisia tunteita herättäviä tilanteita ja kysymyksiä tarkastella luovasti ja rohkeasti.

Monesti mentorointikeskustelujen tuloksena sekä mentorin että aktorin työelämään tulee tilaa, perspektiiviä ja mahdollisuus katsoa omaa uraa, osaamista ja unelmia uusista näkökulmista.

Mentorointisuhteessa molemmat oppivat

Jokainen tuo työelämään taitoja ja osaamista koko elämänhistoriansa ajalta.

Mentori voi auttaa tekemään näkyväksi osaamista, jota aktorille on kertynyt harrastuksista, perhe-elämästä ja työelämän ei-muodollisista tilanteista.

Kokemuksesta oppinut tietää, miten tärkeitä taitoja tiimityö, ajanhallinta tai paineensieto työelämässä ovat. Kokenut myös tietää, miten nämä taidot monesti karttuvat aivan muualla kuin omalla työpaikalla.

Mentorointi mahdollistaa vuorovaikutteisen oppimisen ja oivaltamisen. Mentorointisuhteessa oppivat molemmat – myös kokeneemman silmät avautuvat, kun nuorempi kysyy oivaltavia kysymyksiä ja haastaa.

Mentorointi on myös kustannustehokas tapa osaamisen kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen. Siihen kuluu vain työaikaa.

Mentorointia tarvitsevat ehdottomasti nykyistä enemmän ennen kaikkea nuoret, työelämäänsä aloittavat, kaikilla aloilla. Mutta työpaikoilla kannattaisi suunnata katse myös muun ikäisiin.

Eläköityvien mentorointi tarjoaisi keinon pohtia tapoja, joilla eläkkeelle siirtyvä voi tunnistaa omaa osaamistaan ja tapoja jatkaa työelämässä myös eläköitymisen jälkeen. Työvoimapulasta kärsivillä aloilla tätä keinoa ei kannata jättää käyttämättä.

Osaamisen näkyväksi tekeminen mentoroinnilla sopii kaikenikäisille.
 

Kirjottaja Reija Hyvärinen
Reija Hyvärinen Viestintäjohtaja

Intohimona coaching ja viestinnän strateginen johtaminen. Vastaan myös Kevan brändistä ja vastuullisuudesta. 

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia