Talous ja sijoittaminen Työelämä Korona
Timo Kietäväinen:

Koronakriisin keskellä katse tulevaisuuteen

Blogi 30.4.2020 Timo Kietäväinen
Talous ja sijoittaminen Työelämä Korona

Kevassa on toimittu jo seitsemän viikkoa etänä. Kaikki toimii yhä hyvin etänä, kuten tähänkin saakka, eli eläkkeiden maksaminen, eläkkeiden käsittely, asiakaspalvelut ja koulutustilaisuudet. Esimerkiksi webinaareihin on osallistunut parhaimmillaan yli 400 osanottajaa.

Joka viikko kevalaisten keskuudessa toteuttavan Kevafiilis-kyselyn mukaan fiilikset ovat pysyneet hyvällä tasolla etätyöskentelyyn siirtymisestä sekä organisaatiouudistuksesta ja sen vaikutuksia käsitelleistä yt-neuvotteluista huolimatta.

Olemme myös jatkaneet Kevan uudistumista kehittämällä uusia palveluja ja viemällä uutta strategiaamme käytäntöön. Uusin askel Kevan strategian toteutuksessa on Kevan uuden organisaation hyväksyminen 28.4.2020.

Uusi organisaatio toteuttaa osaltaan strategiaamme, jossa asetetaan Kevan tavoitteeksi olla toimialan tehokkain, tarjota toimialan paras asiakaskokemus ja olla sijoituksissa maan kärkeä.
Kevan organisaation perusta on pääprosessien pohjalta rakentuvat toiminnot, jotka mahdollistavat asiakkaiden entistä paremmat palvelut yhden toiminnon puitteissa. Uusi organisaatiomme otetaan käyttöön kesäkuun alussa.

Keva haluaa tukea asiakkaitaan kriisistä selviytymisessä

Kevassa on myös aloitettu valmistautuminen koronakriisin jälkeiseen aikaan.

Haluamme tukea entistä vahvemmin erityisesti kriisin aikana eniten kuormitettujen toimialojen, eli soten ja opetustoimen henkilöstön jaksamista ja työkykyä mm. kehittämällä uusia palveluita sekä tarjoamalla tukea esimiestyölle yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäasiakkaidemme kanssa.

On pelättävissä, että ilman uusia toimenpiteitä kriisin pitkittyessä poikkeuksellisten työolojen paineet purkautuvat entistä korkeampina työkyvyttömyyksien kasvuina.

Työkyvyttömyydet ovat jo muutoinkin olleet kasvussa ja viime vuonna mielenterveyssyyt olivat ensimmäistä kertaa suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jouduttaessa. Vuosittain noin 20 000 ihmistä joutuu maassamme työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyksien, eli sairaslomien ja ennenaikaisten eläköitymisten takia ei aiheudu vain inhimillistä kärsimystä, vaan merkittävä, suuruusluokaltaan 8 miljardin euron taloudellinen menetys vuosittain ja erittäin huomattava työvoiman tarjonnan vähentyminen, mikä lisää entisestään normaaliaikoina kasvussa olevaa työvoimapulaa.

Tähän kielteiseen kehitykseen voidaan vaikuttaa ja Keva haluaa olla tuossa vaikutustyössä vahvasti mukana.

Nyt on tärkeää panostaa maamme kilpailukykyä vahvistaviin investointeihin

Keva haluaa olla myös mukana julkisen infran rakennushankkeissa, mikäli valtio lähtee vauhdittamaan kansallisen kilpailukykymme kannalta elintärkeitä liikenneinfrainvestointeja valtion budjetin ulkopuolisilla toteutusmalleilla.

Pelättävissä on, että ilman valtion budjetin ulkopuolisia toteutusmalleja koronakriisin aikana tapahtumassa oleva valtion ja kuntien merkittävä lainanoton kasvu hidastaa entisestään näiden tärkeiden investointien toteuttamista.

Nyt tarvitaan uusia malleja myös liikenneinvestointien vauhdittamiseen. Näin myös vahvistettaisiin uskoa laajemminkin siihen, että Suomeen kannattaa investoida.

Monilla meistä tiiviin etätyöjaksomme katkaisee kolmen päivän vapputauko: Mukavaa vappua!

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia