Keva Talous ja sijoittaminen Korona
Timo Kietäväinen:

Korona koettelee, mutta yhdessä selviämme

Blogi 7.4.2020 Timo Kietäväinen
Keva Talous ja sijoittaminen Korona

Keva tukee kunta-alan toimijoita koronakriisistä selviämisessä. Kaikki Kevan asiakastoiminnot - eläkekäsittely, eläkkeiden maksaminen, neuvontapalvelut sekä erilaiset koulutuspalvelut - toimivat sujuvasti etänä. Siirryimme etätyöhön kolme viikkoa sitten.

Kehitämme toimintaamme koko ajan, jotta voisimme palvella kunta-alan, valtion ja kirkon toimijoita mahdollisimman hyvin tässä kriisitilanteessa.

Hallituksen kehysriihessä merkittäviä ratkaisuja

Maan hallitus ja eduskunta ovat toimineet näissä poikkeusoloissa yksituumaisesti ja vastuullisesti. Hallituksen kehysriihessä 7.-8.4. on odotettavissa seuraavia uusia ratkaisuja ja voimavarojen uudelleen kohdentamisia.

On tärkeää, että koronatestejä lisätään ja pandemian haittoja lievennetään. Yksi kiinnostavimmista kokonaisuuksista on se, kuinka hallitus varmistaa terveydenhuollon toiminnan voimavarat. Erityisesti odotettavissa olevan tehohoidon voimakkaan kasvun varalta tarvitaan hoitoa turvaavia konkreettisia ratkaisuja.

Kuntien lisärahoituksen osalta tarvitaan selkeitä päätöksiä, jotta vältettäisiin laaja-alaisemmat lomautukset. Näinä kriisiaikoina kuntien toimintakyvyn turvaaminen on yhteiskuntamme toimivuuden kannalta ratkaisevassa asemassa.

Poikkeusoloista johtuvaa kuntien verotulojen vähenemistä voidaan kompensoida erityisesti valtionosuuksia korottamalla ja tukea kaikkien vaikeimmassa asemassa olevia kuntia lisäämällä niille harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia. Kuntien osuuden korotus yhteisöveron tuotosta ja vastaava valtion osuuden vähennys on yksi tärkeä mahdollinen osaratkaisu.

Keva lykkää kunta-alan yritysten eläkemaksujen maksamista

Koronapandemia on vaikuttanut syvällisesti yhteiskuntamme toimintaan ja vaikuttaa vielä pitkään. Kuolemantapausten ja sairastumisten lisäksi elinkeinoelämämme on jo nyt kärsinyt paljon.

Kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden, säätiöiden, yhdistysten ja osuuskuntien toiminta on useissa tapauksissa merkittävästi häiriintynyt, usean toimijan osalta jopa loppunut kokonaan kriisistä johtuen.
Keva haluaa osaltaan turvata poikkeusoloista kärsivien kunta-alan yritysten toimintaedellytyksiä. Siksi Keva päätti siirtää kunta-alan yhtiöiden ja muiden yhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun eräpäivää neljällä kuukaudella. Eläkemaksun eräpäivän siirtoajalta ei peritä korkoa.

Vuosittain Keva maksaa eläkkeitä 10,5 miljardia euroa, josta kunta-alan eläkkeet on noin puolet ja toinen puoli maksetaan valtion, kirkon ja Kelan eläkeläisille. Kunta-alan työeläkemaksut eivät ole enää reiluun kolmeen vuoteen riittäneet eläkkeiden maksuun. Siksi koko ajan kasvava osa eläkeläisten eläkkeiden maksuista katetaan eläkevastuurahaston sijoitusten tuotosta ja heikkoina aikoina, kuten nyt, myymällä sijoitusomaisuutta.

Näinä aikoina, omaisuusarvojen romahdettua, sijoitusomaisuuden myymisen kautta tapahtuva eläkkeiden maksaminen on todella kallista. Mikäli Kevan kaikkien jäsenyhteisöjen maksuja olisi lykätty, olisi se merkinnyt huomattavaa lisäpainetta sijoitusomaisuuden myynnin kautta rahoittaa kunta-alan eläkkeiden maksamista. Tämä kaikki jouduttaisiin rahoittamaan tulevina vuosina korkeampina kuntatyönantajien työeläkemaksuina. Vaikka Kevassa oltiinkin jossain määrin varauduttu rahamarkkinoiden korjausliikkeeseen, emme mekään olleet varautuneet mihinkään tällaiseen. Kevan sijoitusten arvo on kriisin aikana vähentynyt miljardeilla.

Kevassa ei ole päätetty alentaa tai lykätä kuntien tai kuntayhtymien työeläkemaksuja, vaan kohdistaa maksujen helpotukset siihen osaan kunta-alaa, joka kärsii nopeimmin pandemian haitoista. Näin myös vähennetään kuntien ja kuntayhtymien tarvetta pääomittaa määräysvallassaan olevia osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joille tämä maksujen muutos Kevan 1.4.2020 tehdyllä päätöksellä kohdennetaan.

Keva-lain mukaisessa järjestelmässä ei ole TyEL-järjestelmän kaltaista EMU-puskuria, jota nyt käytetään määräaikaisen 2,6 %-yksikön suuruisen eläkemaksun alentamiseen. TyEL-järjestelmässä tullaan poikkeustoimista aiheuttava rahoituksellinen kuoppa täyttämään vuosina 2022-25 korottamalla työnantajien eläkemaksuja. 

Keva joustaa vuokrien maksuissa

Keva ilmaisi 18.3.2020 valmiuden joustaa vuokraehdoissa ja pyysimme asiakkaita olemaan yhteydessä. Yhteydenottoja on tullut runsaasti ja poikkeusolojen ongelmiin on haettu yritysten kanssa ratkaisuja vastuullisesti. 

Olemme Kevassa valmistelleet uusia toimenpiteitä ja palveluja työnantaja-asiakkaiden muuttuneisiin työkykyjohtamisen tarpeisiin tässä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja kehittämämme toimintaamme edelleen vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa.

Pyrimme myös ennakoimaan tulevia tarpeita, jotka tulevat esiin vasta kriisin jälkeen. Myös näihin tarpeisiin pyrimme varautumaan.

Etätyö- ja digiloikka otettu

Miljoona suomalaista on siirtynyt etätyöhön ja heistä puolet haluaa YLE:n kyselyn mukaan jatkaa koronan jälkeenkin. Tämä on iso asenteiden muutos ja toteutuessaan mullistaisi myös yhteiskuntakehitystä.

Johtamiselle ja työyhteisöille tämä on erittäin iso uudistumishaaste, johon emme ole olleet vielä kaikilta osin valmiita. Nämä poikkeusolot merkitsevät huimaa loikkaa etätyön lisääntymisessä ja yhteiskuntamme digitalisoitumisessa ja näihin liittyvä osaaminen kasvaa merkittävästi.

On joka tapauksessa varmaa, Suomi ja suomalainen työelämä ei palaa koronaviruksen jälkeen entiselleen.

Se on myös varmaa, että selviämme parhaiten näistä poikkeuksellisista oloista yhdessä, toisiamme tukien ja vastuullisesti toimien.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia