Keva Palvelut Työkyky
Timo Kietäväinen:

Kevan lakisääteinen työkyvyttömyysriskin vähentämiseen tähtäävä toiminta entistä merkittävämpää

Blogi 20.11.2019 Timo Kietäväinen
Keva Palvelut Työkyky

Kevalla on työnantaja-asiakkaidensa työkykyriskien arviointia varten olemassa kattava tietopohja ja laaja moniammatillinen osaaminen. Keva on työskennellyt työnantaja-asiakkaidensa kanssa työkykyriskien pienentämiseksi jo vuosia. Viime keväänä työkyvyttömyysriskien pienentämisestä tuli osa lakisääteistä tehtäväämme. Keva tarjoaa työkykyriskin vähentämiseen liittyvät palvelut kunta-alalle, valtiolle ja evankelis-luterilaiselle kirkolle.

Vuosittaiset työkyvyttömyyskustannukset ovat kunta-alalla 2 miljardia euroa, valtion hallinnossa lähes miljardi ja yksityisellä sektorilla varovasti arvioituna noin 4 miljardia euroa. Vaikuttavalla työkykyjohtamisella voidaan vähentää työkyvyttömyyden kustannuksia, lisätä tuottavuutta ja pidentää työuria.

Työvoimapula on kasvavasti vakava ongelma erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työkyvyttömyysriskien vähentämisessä onkin kyse merkittävästä työvoiman tarjontaa vahvistavasta toiminnasta. Suomessa jäi viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle peräti runsaat 22.000 työntekijää.

Eräillä ammattialoilla haasteet ovat keskivertoa suuremmat: esimerkiksi hoitoalalla vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle jäi 2.500 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1.700 hoitajaa. Viime vuonna vastaavat luvut hoitohenkilökunnalla olivat yhteensä ovat 2 200 vanhuuseläkettä ja 1 700 työkyvyttömyyseläkettä. Noihin lukuihin sisältyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, osastonhoitajat ja ylihoitajat, sekä sairaankuljetuksen ensihoitajat sekä sairaala- ja laitosapulaiset.

Julkisella sektorilla tilanne on heikkenemässä huolestuttavasti myös opetusalalla. Erityisesti mielenterveysperustaiset työkyvyttömyysriskit kasvavat peruskoulun ja lukion opettajilla sekä varhaiskasvatuksessa.

Työkyvyttömyyden vähentäminen on nostettava keskeisenä työvoiman tarjontaan vaikuttavana tekijänä myös maan hallituksen poliittisiin ohjelmiin.

On keskeistä, että osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen tähtäävissä toimenpiteissä kohderyhmänä on työttömien osatyökykyisten lisäksi myös työlliset osatyökykyiset. Vahvasti ennakoivalla otteella saavutetaan vaikuttavimmat tulokset. On erittäin tärkeää vahvistaa osatyökykyisten pitoa työelämässä, eikä rajata vaikuttamistoimia yksinomaan työttömiin osatyökykyisiin.

Keva toimii työkyvyttömyysriskien vähentämisessä eri tavalla kuin TyEL-yhtiöt

Kevan työkyvyttömyysriskien vähentämiseen liittyvä toiminta poikkeaa työeläkeyhtiöistä.

Keva ei jaa työhyvinvointirahaa uusille tai vanhoille työantaja-asiakkailleen. Sen sijaan Keva kilpailuttaa vuosittain kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyhteisöjensä ehdottamat työkykyjohtamisen kehittämishankkeet. Kilpailun perusteella valittujen parhaiden hankkeiden kustannuksista rahoitetaan korkeintaan 50 %.

Kehittämisrahan avulla tuetaan vaikuttavia hankkeita, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, ennaltaehkäistään työkyvyttömyysriskiä sekä edistetään tuloksellisuutta työpaikoilla. Tuemme hankkeiden verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen levittämistä laajasti työelämään. Tänä vuonna käytämme parhaimpien hankkeiden toteutukseen 500.000 euroa.

Keva kehittää työkykyä edistävää toimintaa yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa erilaisissa teemallisissa ja jatkuvissa verkostoissa.

Asiantuntijapalvelujen lisäksi Keva on panostanut viime vuosina voimakkaasti digitaaliseen palvelukehitykseen. Digitaalisista palveluista esimerkkejä ovat työkyvyttömyyskustannusten ja työkykyriskien arvioinnin tietopankki eli Avaintiedot-palvelu, työkykyjohtamisen oppimisympäristö ja kyselypalvelukokonaisuus.

Palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä, jota teemme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Palvelukehityksemme perustana hyödynnämme vahvasti tutkittua tietoa. Teemme tutkimusta itse ja yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Esimerkkinä tiivistyvästä kumppanuusyhteistyöstä on Työterveyslaitoksen kanssa solmittu tuore kumppanuussopimus. Uusia, vaikuttavampia toimintatapoja on koko ajan kehitettävä.

Tänä syksynä olemme arvioineet palvelujemme kehittämistarpeita erityisesti suhteessa työelämässä kasvavaan psykososiaaliseen kuormitukseen ja mielenterveysperustaisiin työkyvyttömyysriskeihin.

Voimakkaassa muutoksessa olevan työelämän ongelmat ovat monitahoisia, eikä niitä voi kukaan ratkaista yksinään. Keva on vahvasti sitoutunut lisäämään työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työelämässä, ja kutsuukin mukaan työhön vaikuttavasta työkykyriskien ennaltaehkäisystä kiinnostuneita yhteistyötahoja.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia