Keva Talous ja sijoittaminen
Timo Kietäväinen:

Keva etsii sijoituskohteita Suomesta aktiivisesti

Blogi 7.8.2020 Timo Kietäväinen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kevan sijoitustoiminnan tavoite on hyvä, turvallinen pitkän aikavälin tuotto. Toimimme sijoitustoiminnassakin vastuullisesti ja pitkäjännitteisesti. Tulevien sukupolvien eläkkeet on turvattava. Siksi Kevan ja muiden työeläketoimijoidenkin sijoitustoimintaa ja sen vaikutuksia kotimaassa pitää katsoa laaja-alaisesti, eikä vain osakeomistusten kautta.

Kunta-alalla työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksut eivät ole enää kolmeen vuoteen riittäneet kattamaan eläkeläisille maksettuja eläkkeitä. Yksityisellä TyEL-puolella tällainen tilanne on ollut jo tätä pidemmän aikaa. Tuo erotus kasvaa koko ajan.

Tämän vuosikymmenen lopulla tarvitaan joka vuosi noin kaksi mrd euroa sijoitustoiminnan varoja kunta-alan eläkkeiden maksamiseen, jotta työeläkemaksuja ei tarvitsisi nostaa.

Onneksi tähän on varauduttu vastuullisesti, ajoissa.

Kevan sijoituksista Suomessa on noin viidennes

Kevassa aloitettiin eläkemaksujen ja sijoitustoiminnan tuottojen rahastoinnin vuonna 1988. Kevan sijoitusvarallisuuden arvo on nyt noin 53 mrd euroa, josta sijoitusten tuotot ovat yhteensä noin 30 mrd.

Sijoitusten tulee olla hyvin hajautettuina erilaisiin kohteisiin ja alueellisesti eri maihin ja maanosiin, jotta kykenemme hallitsemaan riskejä mahdollisimman hyvin.

Kevan sijoitusomaisuudesta suorat sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin muodostavat noin 35 %, erilaiset korkosijoitukset samoin noin 35 %. Loput sijoituksista ovat kiinteistöissä, pääomasijoituksissa ja muissa kohteissa.

Suomessa, kuten muuallakin, investoimme sijoituskriteerimme täyttäviin kohteisiin.

Kevan sijoituksista Suomessa on noin viidennes. Yhtiöiden osakkeiden lisäksi kohteita ovat yritys- ja valtion lainat, vuokra-asunnot, hotellit, erilaiset toimisto- ja liiketilat, kotimaisiin yhtiöihin sijoittavat rahastot jne.

Uusia sijoituskohteita haussa - Keva haluaa osaltaan tarjota pitkäjänteisen, kotimaisen omistajavaihtoehdon

Etsimme uusia kohteita aktiivisesti Suomesta koko ajan.

Olemme myös tehneet uusia avauksia mm. liikenneinfran rahoitukseen ja energia-alaan. Viimeisimpänä esimerkkinä on sijoitus tämän vuoden heinäkuulta, kun Keva tuli osaomistajaksi Järvenpään ja Tuusulan energiatuotantoon ja jakeluun.

Kannattaa panna merkille, että energiasektorilla (energian tuotanto ja jakeluverkot) myös ulkomaiset sijoittajat ovat erittäin aktiivisesti liikkeellä. Keva haluaa osaltaan tarjota pitkäjänteisen, kotimaisen omistajavaihtoehdon.

On tärkeää, että työeläketoimijoiden sijoitustoimintaa ja sen vaikutuksia kotimaassa tarkastellaan riittävän laaja-alaisesti.

Pörssissä noteerattujen suomalaisten yritysten omistaminen on vain yksi väline, jolla suomalaiset työeläketoimijat voivat vahvistaa maamme menestystä.

Tärkeää on hakea uusia toimintamalleja esimerkiksi siitä, miten erilaisilla uusilla rahoitusmuodoilla voidaan merkittävästi nopeuttaa kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä liikenneinvestointeja verrattuna perinteiseen valtion budjettirahoitukseen. Keva on ollut ja on aktiivisesti mukana tällaisessa kehitystyössä.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia