Keva Talous ja sijoittaminen Eläkkeet
Timo Kietäväinen:

Ilmastonmuutos ja eläkkeet – onko niillä mitään yhteistä?

Blogi 15.10.2018 Timo Kietäväinen
Keva Talous ja sijoittaminen Eläkkeet

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC), jonka jäsenenä on 195 maata, julkisti viime viikolla paljon keskustelua herättäneen raportin ilmastonmuutoksesta. Raportin keskeinen viesti oli se, että tehostettuihin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on ryhdyttävä välittömästi.

Pariisin ilmastokokouksessa tavoitteeksi asetettuun lämpötilan nousun rajaamiseen 1,5 asteeseen ei nykyisillä toimenpiteillä päästä.

Pelkästään hallitusten toimenpiteet eivät riitä – tarvitaan toimenpiteitä kaikilta toimijoilta. Jokainen ihminen kulutustottumuksineen vaikuttaa myös muutokseen. Jos ihmiskuntana onnistumme rajaamaan maapallon lämpötilan nousua 1,5 asteeseen, ovat vaikutukset vielä jotenkin siedettäviä. Tuon rajan ylittäminen johtaisi kaikkialla erittäin suuriin kielteisiin vaikutuksiin, joista voidaan puhua katastrofaalisina.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat myös eläkejärjestelmien kestävyyteen

Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeää myös eläkejärjestelmien kestävyyden kannalta, niin yllättävältä kuin se vaikuttaakin.

Eläkejärjestelmien rahoituksessa kvartaali on sitkeät 25 vuotta. Rahoituksen riittävyys pitää varmistaa pitkällä aikavälillä: työeläkejärjestelmät eivät ole vastuussa vain nykyisin eläkkeellä tai työssä olevien eläkkeiden rahoittamisesta, vaan myös tulevien sukupolvien eläkkeistä.
 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat myös eläkejärjestelmien kestävyyteen heikentämällä mm. sijoitusten tuottoja ja sijoitusympäristön ennustettavuutta entisestään

 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikkialla jo nyt, mutta lämpötilan noustessa haittavaikutukset lisääntyvät rajusti. Merien pinnan nousu, rajumyrskyt, aavikoituminen ja tuhoisia tulvia ja maanvyöryjä aiheuttavat rankkasateet toisaalla, ruoan tuotannon lasku, lisääntyvä ilmastopakolaisuus jne. muuttavat maailmaamme – ja vaikuttavat myös eläkejärjestelmien kestävyyteen heikentämällä mm. sijoitusten tuottoja ja sijoitusympäristön ennustettavuutta entisestään.

Sijoitukset ja ilmastonmuutos

Sijoitustuottojen merkitys eläkkeiden maksamisessa kasvaa tulevina vuosina Suomessa merkittävästi.

Mikäli tavoiteltuun 3,5 prosentin keskimääräiseen sijoitusten pitkän aikavälin reaalituottoon ei päästä, aiheuttaa se painetta eläkejärjestelmien muutokseen: joudutaan joko nostamaan maksuja ja/tai leikkaamaan eläkkeiden tasoa.

Ilmastonmuutos antaa toki mahdollisuuksia onnistuneisiin sijoituksiin kohteisiin, joilla pyritään hillitsemään ilmaston muutosta. Näitä löytyy energiaratkaisuissa, materiaalitehokkuudessa, liikkumisratkaisuissa ja monessa muussa, koska maailmamme muuttuu syvällisesti lähimpien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Sijoittajat voivat myös vaikuttaa ja niiden pitää vaikuttaa entistä enemmän yrityksiin, jotta ne toteuttavat ratkaisuja, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Tämä on entistä keskeisemmin vastuullisen sijoittamisen ydintä. Kun isot sijoittajat toimivat yhdessä saman suuntaisesti, muutoksia myös monikansallisten yritysten johdon päätöksiin ja sitä kautta yritysten toimintaan saadaan aikaan.

Mikäli emme onnistu ilmastonmuutoksen hillinnässä, eivät onnistuneet sijoitukset energiatehokkuuden lisäämiseen tai muihin vastaaviin kohteisiin kykene kumoamaan sitä äärimmäisen kielteistä vaikutusta sijoituksiin, mitä liian nopeasti etenevä ilmastonmuutos aiheuttaa. Siksi tämänkin vuoksi meidän kaikkien on tärkeää toimia nopeasti ja vaikuttavasti.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia