Työelämä Työkyky Vastuullisuus
Sonja Helin:

Epäasiallista kohtelua ei katsota sormien läpi

Blogi 31.8.2023 Sonja Helin
Työelämä Työkyky Vastuullisuus

Kollega ei taaskaan tervehdi minua viikkopalavereissa. Kääntää päänsä toisaalle, jottei tarvitse kohdata katsettani. Toinen työkaveri puolestaan jupisee käytävällä painokelvotonta tekstiä, kun naapuritiimin työmatkapyöräilijä on täyttänyt sadeaamuna vaatteillaan kuivauskaappia.

Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaa jokaisen työyhteisön jäsenen käytös – ei ole yhdentekevää, miten työpaikalla työkavereita kohdellaan.

Epäasiallinen kohtelu on lain, yleisen hyvän tavan tai omien työvelvollisuuksien vastaista käyttäytymistä tai toimintaa toista kohtaan työssä. Se voi olla yksittäinen tapahtuma tai valitettavan usein jopa järjestelmällistä ja jatkuvaa. Kohteena voi olla kuka tahansa työyhteisön jäsen.

Aikuisten hiekkalaatikolla

Huono käytös tai jopa häirintä ja työpaikkakiusaaminen saattavat työyhteisöissä jatkua kauan ennen kuin niihin puututaan, vaikka monella organisaatiolla, kuten Kevalla, epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi on kirjattu strategiaan.

Lapsuuden hiekkalaatikolla puututtiin nopeasti muita huonosti kohtelevaan leikkijään. Jos aikuiset eivät huomanneet antaa palautetta, muut lapset kertoivat suoraan mielipiteensä.

Mihin kadotamme aikuisena kyvyn sanoa, jos kohtelu työn arjessa ei täytä kohteliaan käytöksen vaatimuksia? Sivullisten huomauttaessa ikävästä kohtelusta kuittaamme tapahtumat helposti sanomalla, että henkilöllä sattui olemaan vain huono päivä.

Kun kohtelu ei ole asiallista

Työelämään kuuluu paljon toimia, jotka ovat toiveidemme vastaisia. Esihenkilön antamat työohjeet eivät välttämättä ole mieluisia ja kollegan kritiikki voi olla hyvinkin asiallista, vaikka sen tunnejälki on epämiellyttävä.

Kaikki negatiiviset kokemukset eivät ole epäasiallista kohtelua. Mitä paremmin tunnemme työyhteisön jäseniä ja heidän toimintatapojaan, sitä paremmin ymmärrämme heidän käytöstään.

Kokemus epäasiallisesta kohtelusta on syytä ottaa puheeksi toisen osapuolen kanssa. Keskustelemalla selviää, onko kyse väärinymmärryksestä vai jostakin sellaisesta toiminnasta, johon tarvitaan puuttumista.

Pelkkä keskustelu ei kuitenkaan aina ratkaise tilannetta. Olemme Kevassa ottaneet käyttöön sähköisen kanavan, jonne voi tehdä ilmoituksen kokemastaan tai havaitsemastaan epäasiallisesta kohtelusta. Ilmoitus käsitellään ennalta sovitun prosessin mukaisesti ja kaikki vaiheet dokumentoidaan. Tarkoituksena on, että ennakoitava käsittelytapa rohkaisee ottamaan esiin niitä tilanteita, joissa työkavereiden kohtelu ei ole asiallisen rajoissa.

Epäasialliseen kohteluun puuttumisen kulmakivet:

  1. Puheeksi otto – onko asia nostettu pöydälle?
  2. Epäasialliseen kohteluun puuttuminen – onko työpaikalla laadittu tähän toimintaohje ja kerrottu siitä koko työyhteisölle?
  3. Koulutus – onko esihenkilöiden valmiudet ajan tasalla käsitellä epäasiallisen kohtelun tilanteita?

Peruskohteliaisuudella pääsee pitkälle

Yhteyttä toisiin täytyy rakentaa työyhteisössä jatkuvasti, jotta vaikeistakin asioista on mahdollista keskustella rakentavasti.

Hyvät käytöstavat, muiden kuuntelu ja huomioiminen vuorovaikutustilanteissa antavat hyvät eväät työpaikan ihmissuhteisiin.

Mitä jos seuraavan kerran ennen kokoustilaan astumista pysähtyisit ja vilkaisisit mielessäsi peiliin: mitä vien mukanani, kun astun huoneeseen? Luonko ympärilleni kannustavan ja mukavan ilmapiirin vai joutuvatko muut ilkeiden ja ikävien huomautusten kohteeksi?

Kirjottaja Sonja Helin
Sonja Helin Henkilöstöpäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia