Keva Työelämä Työkyky
Marja Reijonen:

Asiakkuuden uudet tuulet

Blogi 8.6.2020 Marja Reijonen
Keva Työelämä Työkyky

Kokonaisasiakkuus, työnantajanäkökulma, moniammatillisuus. Ainakin nämä termit ovat pikkuhiljaa hiipineet Kevan työkykyratkaisut-yksikköön, jossa käsitellään yksittäisten henkilöiden työkyvyttömyyseläkehakemuksia.

Uudet käsitteet ovat herättäneet monissa myös hämmennystä.

-Me teemme työkyvyttömyyseläkepäätöksiä henkilöasiakkaille, ei meidän työmme liity työnantajiin!

Vaan missioksemme ei enää riitä, että teemme laadukkaita ja oikea-aikaisia työkyvyttömyyseläkepäätöksiä. Meidän pitää myös vastata työnantajien tarpeisiin ja auttaa heitä vahvistamaan henkilöstönsä työkykyä ja -hyvinvointia sekä luomaan uusia hyviä käytäntöjä työssä jatkamiseen eläköitymisen sijaan.

Moniammatillisuudella lisäarvoa

Olemme kehittäneet uusia toimintatapoja työkyvyn ylläpitoon, esimiesten tukemiseen, eläkeasioihin ja työhyvinvointiin yhdessä muiden Kevan työkykyasioihin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.

Moniammatillisella työskentelyllä olemme päässeet entistä lähemmäs asian ydintä: suomalaisen työelämän hyvinvointia.

Mitä kokonaisasiakkuus tarkoittaa työkykyratkaisut-yksikössä? Mitä työnantajat meiltä odottavat? Huomaammeko työnantajan roolin, kun ratkaisemme yksittäistä työkyvyttömyyseläkehakemusta?

Työnantajille uusia työkaluja

Ydintyötämme on edelleen työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittely, mutta siihen on nivoutunut entistä enemmän työnantajan näkökulma.

Uusia toimintatapoja kehitetään edelleen, mutta paljon on jo tehty. Kevan organisaatiouudistuksen myötä syntyi Työkykyratkaisut-yksikkö, jossa käsitellään työkyvyttömyyseläkehakemukset ja ammatillisen kuntoutuksen asiat.

Analysoimme hakemuksista saatua tilastotietoa ja työeläkeprosessia sekä osallistumme moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi avasimme työnantajille ja työterveyshuolloille oman puhelinnumeron, josta he saavat neuvoja työkykyyn liittyvissä asioissa.

Automatisaatiokin on vahvasti apuna: kun rutiinitehtävät jäävät pois tai ainakin vähemmälle, aikaa jää räätälöidympään ja tehokkaampaan asiakaspalveluun.

Kokonaisvaltaista tukea työelämään

Kuten vanhassa tarinassa muurari ei pelkästään muurannut tiiliä vaan teki katedraalia, mekään emme tee pelkästään eläkepäätöksiä.

Autamme työnantajia tiedoilla, jotka helpottavat heidän työtään ja asetamme henkilöasiakkaat oikeaan kehykseen saadaksemme heille oikeudenmukaisen päätöksen, jossa on otettu huomioon niin terveydentila kuin työolosuhteet.

Tiedostamme vahvasti työmme yhteiskunnallisen vaikutuksen ja siinä työssä on nyt harpattu iso askel eteenpäin: entistä vahvemmin kohti työhyvinvointia tukevaa ja kustannustehokasta toimintatapaa.

Kirjottaja Marja Reijonen
Marja Reijonen Ratkaisuasiantuntija Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia