Eläkkeet Keva Palvelut
Taina Uronen:

Asiakaspalvelu - asiakkaan apuna ja tukena muutosten keskellä

Blogi 18.4.2017 Taina Uronen
Eläkkeet Keva Palvelut

Kevan asiakasneuvontaan ei yleensä olla kovin montaa kertaa elämän aikana yhteydessä. Suurin osa eläkeasioista kiinnostuneista saa vastauksen kysymyksiinsä verkkopalvelumme kautta, eikä tämän lisäksi useinkaan muuta kanavaa asioiden hoitamiselle edes tarvita.

Verkon kautta hoituu muun muassa työeläkeotteen tarkistaminen ja tietojen korjauttaminen, eläkearvioiden tekeminen ja vielä eläkehakemuksen lähettäminenkin. Verkkosivuilta saa myös helposti muutakin tietoa eläkeasioihin liittyen.

Kuljemme kohti laajaa palveluiden digitalisaatiota ja robotiikkaa myös asiakaspalvelussa. Tulevaisuudessa asiakaspalvelu on todennäköisesti sekoitus teknologisia ratkaisuja ja ihmisen ihmiselle antamaa palvelua. Teknologian avulla hoidetaan helpot usein toistuvat tehtävät ja ihmisen rooliksi jää syvän, laadukkaan ja empaattisen henkilökohtaisen palvelun antaminen. Onkin tärkeää, että osaamme automatisoida palvelua oikeissa kohdissa, asiakaskokemusta heikentämättä.

Jokainen asiakkaan kosketuspiste palvelua tuottavaan yritykseen luo osaltaan asiakaskokemusta. Kontakti Kevaan voi myös jäädä siihen yhteen ainoaan ja silloin erityisen tärkeää, että me onnistumme luomaan asiakkaalle sen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Olemme auttamassa asiakastamme silloin, kun hänen elämäänsä mullistavat suuret iloiset tai joskus surulliset tapahtumat. Tilanteet ovat asiakkaalle aina ainutkertaisia ja joskus paljon tunteita herättäviä. Näissä tilanteissa tarvitaan empaattista ja osaavaa asiakaspalvelua, koska kyse on usein syvästi henkilökohtaisista asioista. Asiakkaan kokemus siitä, että hän aidosti hyötyi palvelustamme ja saattoi jäädä rauhallisin mielin katsomaan tulevaisuutta, on parasta palautetta mitä voi toivoa.

Yleisesti ottaen asiakkaidemme mielestä asiakaskokemus on onnistunut, kun asiat saa kerralla kuntoon ja palvelu on ystävällistä, inhimillistä ja asiantuntevaa. Saamamme palautteen mukaan asiakkaat ovatkin meihin hyvin tyytyväisiä. Esimerkiksi puhelinneuvonnan jälkeen annetussa palautteessa kokonaistyytyväisyys on ollut keskimäärin 4.6/5.

Halu palvella parhaalla mahdollisella tavalla haastaa meidät jatkuvasti 

Halu palvella parhaalla mahdollisella tavalla haastaa meidät jatkuvasti kehittämään ja kehittymään aina asiakkaan parhaaksi. Keräämme palautetta asiakkailta useista eri kosketuspisteistä ja käytämme saatua tietoa toiminnan kehittämisessä. Otamme asiakkaita myös suoraan mukaamme kehittämään palveluita entistä paremmiksi ja asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi.

Mutta kaiken kehittämisen rinnalla panostamme joka päivä siihen, että kohtaaminen asiakkaan kanssa kaikissa palvelukanavissa olisi asiakkaan kokemuksen mukaan paras mahdollinen.

Kirjottaja Taina Uronen
Taina Uronen Asiakaspalvelujohtaja

Kirjoitan asiakaspalvelusta ja kaikesta mitä siihen laajalti ottaen liittyy.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia