Uudet arviot palkkaperusteisesta eläkemaksusta ja tasausmaksusta vuodelle 2023 julkaistu

Työnantajan ohjeet Hyvinvointialueet
Työnantajan ohjeet Hyvinvointialueet

Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkejärjestelmän vuoden 2023 palkkaperusteisen eläkemaksun tuoreet arviot on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa. Lisäksi on julkaistu uudet arviot kuntatyönantajien ja hyvinvointialueiden vuoden 2023 tasausmaksusta.

Eläkemaksuarviot löytyvät verkkopalvelun Eläkemaksut-osion sivulta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet”. Tarkastellaksesi uusimpia arvioita valitse kohdevuodeksi 2023.

Hyvinvointialueiden palkkaperusteiset eläkemaksut vuonna 2023

Hyvinvointialueiden vuoden 2023 palkkaperusteisen eläkemaksun arvio on saattanut muuttua aiemmasta, koska kuntayhtymien päättymisistä on saatu tarkempia arvioita.

Hyvinvointialueen palkkaperusteisen eläkemaksuprosentti voi muuttua kesken vuotta. Kaikki kuntayhtymät, joista henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille, eivät pääty 31.12.2022. Jos kuntayhtymän toiminta päättyy kesken vuotta 2023, lasketaan hyvinvointialueelle uusi eläkemaksuprosentti kuntayhtymän päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Uudessa maksuprosentissa huomioidaan päättyvälle kuntayhtymälle laskettu työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti.

Kuntatyönantajien ja hyvinvointialueiden tasausmaksut vuonna 2023

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat tasausmaksua vuoden 2023 alusta alkaen. Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, säätiöt ja yhdistykset). Tasausmaksu korvaa eläkemenoperusteisen maksun. Sillä katetaan niitä pitkän aikavälin eläkemenoja, joihin palkkaperusteinen eläkemaksu ei riitä. Tasausmaksu perustuu Kevalakiin (Laki Kevasta 19 §), jossa määritetään niin tasausmaksun kokonaismäärän kuin työnantajakohtaisen jaon perusteet. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän vuosittain Kevan valtuutettujen esityksestä.

Työnantajan verkkopalvelussa julkaistut työnantajakohtaiset arviot tasausmaksusta perustuvat syyskuussa 2022 täsmennettyyn arvioon tasausmaksun kokonaismäärästä. Tasausmaksun lopullinen määrä vahvistetaan joulukuussa 2022 ja arviossa esitetty summa voi siinä vaiheessa muuttua.

Lisätietoa tasausmaksusta löydät verkkosivuiltamme: tietoa eläkemaksuista. 

Katso myös tasausmaksuun liittyvät usein kysytyt kysymykset syyskuun uutiskirjeestä Ajankohtaista eläkevakuuttamisesta.

Eläkemenoperusteinen maksu poistumassa

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2022 lopulliset laskut lähetetään syksyllä 2023. Vuoden 2023 aikana tulee päättymään paljon kuntayhtymiä. Mikäli kuntayhtymä on päättynyt lopullisen maksun laskutuksen hetkellä, kohdistetaan lasku (lisälasku tai palautus) kuntayhtymän voimassaolon aikaisille jäsenkunnille. Eläkemenoperusteista maksua on maksanut osa Kevan jäsenyhteisöistä. Valtion ja kirkon työnantajat eivät maksa eläkemenoperusteista maksua.